Wyniki konkursów klas I-III

 

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH ORAZ ZAWODACH  SPORTOWYCH 

KONKURSY KLAS  I –III

Rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

 Klasa

 Nazwa konkursu

Liczba uczestników

Rodzaj wyróżnienia

1.

I a

,,Pomocna dłoń’’

 Konkurs  plastyczny

5

I msc. H. Polak

 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

1

-

Konkurs plastyczny ,,Portret Kopernika

16

I msc    L. Tylka

II msc.  W. Woronowicz

III msc.  M. Witeszczak

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

4

II msc.  M. Witeszczak

III msc.   W.Woronowicz

Konkurs pięknego czytania

4

I msc. L. Tylka

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

2

I mnąc. P. Ołdak

Konkurs piosenki angielskiej

1

wyróżnienie M. Witeszczak

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

3

I msc. H. Polak

,,Liczydełko’’

konkurs matematyczny

15

I msc. L. Tylka

II msc. M. Witeszczak,

M. Makos,

W. Woronowicz

,,Czytam, piszę i rozumiem’’

konkurs polonistyczny

15

I msc. L. Tylka

II msc. M. Witeszczak

2.

I b

Bieg Niepodległościowy

2

-

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

5

Malwina Ulatowska

laureatka etapu szkolnego

Konkurs plastyczny ,,Dokarmiamy zwierzęta zimą’’

1

wyróżnienie

Portret Kopernika

17

I msc. M. Ulatowska

II msc. A. Romanik

III msc. O. Forysiak.

Bieg Wojciechowy

6

-

Konkurs plastyczny,, Serock, miasto moje a w nim…’’

17

III msc. O. Forysiak

Klasowy konkurs na  najpiękniejszy zeszyt

17

Wyróżnienia:

B.Frelik, I. Makowski, Z. Przybysz, M. Raszyńska

Szkolny konkurs na najpiękniejszy zeszyt

3

B. Frelik

I. Makowski

,,Liczydełko’’

konkurs matematyczny

17

mistrz- J. Staśkiewicz- Dąbrowski

wicemistrz-  B. Frelik

,,Czytam, piszę i rozumiem’’

konkurs polonistyczny

17

mistrz-

A. Romanik

wicemistrz- B.Frelik

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

4

-

3.

 

II a

Konkurs pięknego czytania

3

-

Mistrz szkoły w gimnastyce

4

-

Konkurs matematyczny ,,Alfik’’

3

-

,,Liczydełko’’

,,Mały Mistrz Ortografii’’

6

5

-

III msc. Marcelina Janulewicz

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

3

III msc. J. Łojewski

,,Pomocna dłoń’’

 konkurs plastyczny

1

-

Czytanie legend

3

-

4.

5.

II b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

4

wyróżnienie Z. Makowska

,,Alfik’’

3

-

,,Konkurs czytania legend’’

6

-

,,Liczydełko’’

9

II msc. Z. Milewska

III miejsce F. Matynia

Konkurs ortograficzny

 

III miejsce F. Matynia

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

4

II msc. Przybylska

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

-

III msc. J. Banasiak

III msc. M. Szrama

II c

Konkurs pięknego czytania

3

-

Konkurs czytania legend

5

I msc. O. Makowska

II msc. D. Szczepański

Konkurs Liczydełko

6

III msc. D. Szczepański

,,Alfik’’

3

wyróżnienie  D. Szczepański

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

2

II miejsce K. Staluszka.

O. Wójcik

,,Mały Mistrz Ortografii’’

6

I miejsce A. Wawrzyniak

II msc. O. Makowski,

 D. Szczepański

III msc. D. Stasiuk

6.

II d

Konkurs matematyczny „Liczydełko

6

I miejsce A. Rejczak

II msc. H. Kondracki

III msc. Sz. Szymański

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

4

III msc. Sz. Szymański

Konkurs czytania legend

5

Wyróżnienie A. Głowacka,

W. Dębek

Konkurs pięknego czytania

5

III miejsce  A. Głowacka

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

1

-

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

1

II msc. M. Polak

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce

6

I msc. K. Siulerzycka

II msc. Z. Borkowska

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

3

II msc. K. Siulerzycka

Z. Borkowska, M. Borkowska

7.

IIIa

,,Alfik

4

wyróżnienie Sz. Bogdański

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

2

Wyróżnienie G. Kozłowska

Konkurs matematyczny „Liczydełko

8

I msc. Z. Bienias

III msc. Sz. Bogdański, Z. Mulik

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

8

I miejsce N. Nosal

III msc. G. Kozłowska, z. Bienias

  1. wiedzy o M. Koperniku

1

I miejsce G. Kozłowska

II msc. Sz. Bogdański

Konkurs plastyczny ,,Serock, moje małe miasto’’

 

III miejsce  Z. Bienias

,, Ortomix’’

1

I msc. N. Nosal

8.

III b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurs pięknego czytania

2

-

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

4

-

,, Ortomix’’

2

I msc. M. Rosińska, A. Kaniewski

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

12

  1. msc. A. Kaniewski
  2. msc. M. Rosińska
  3. msc. M. Szymański

Konkurs matematyczny „Liczydełko”

10

I miejsce  A. Kaniewski

,,Alfik’’

3

-

Wyróżnienie K. Niczyporuk

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

II msc. A. Kaniewski

9.

 

 

III c

 

 

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

III msc. Weronika Nalewajek

K.Niczyporuk

Liczydełko

 

-

 

Powiatowy konkurs wiedzy

,, Omnibus’’

 

 

P. Klimaszewski- etap szkolny

 

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

 

 

II msc. Natalia Śledziewska,

II msc. M. Kozłowska

III msc. K. Ochenkowski

,, Ortomix’’

 

I msc. Natalia Śledziewska,

M. Kozłowska

 

  1. przyrodniczy ,,Świetlik’’
 

Wyróżnienie K. Niczyporuk

10.

III d

,, Alfik’’

4

-

,,Ortomix’’

2

-

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy ,,Świetlik’’

3

-

Konkurs matematyczny ,,Liczydełko’’

10

II msc. J. Miroński

Konkurs .„Mały Mistrz Ortografii”

8

-

,,Warszawska Syrenka’’

2

-

,,Omnibus’’

1

-

Okładka dzieła M. Kopernika

5

I msc. A. Ptasiewicz

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

I msc. J, Jaskulski

 Konkurs pięknego czytania

1

-

Konkurs plastyczny ,,Serock, moje małe miasto’’

   

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

1

I msc. H. Dzido