Regulamin stołówki szkolnej

 1. Uczniowie przebywający w stołówce szkolnej ściśle przestrzegają regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej:
  1. Przed posiłkiem starannie myjemy ręce
  2. Posiłek spożywamy w ciszy i spokoju.
  3. Przestrzegamy zasad kulturalnego spożywania posiłku
 2. Uczniowie przestrzegają harmonogramu korzystania z obiadów.
 3. Do stołówki szkolnej dzieci wchodzą bez plecaków, teczek (zostawiamy je na półce lub korytarzu) czapek i nakryć wierzchnich.
 4. Na stołówce szkolnej przebywają tylko i wyłącznie dzieci zapisane na obiady, nie wchodzą do stołówki rodzice.
 5. Po wejściu do stołówki zajmujemy miejsce, zjadamy zupę, następnie ustawiamy się w kolejce po drugie danie.
 6. Obowiązkiem każdego po spożyciu obiadu jest odniesieni naczyń w miejsce do tego przeznaczone.