Informacja o szkole

 

pani dyrektor

Dyrektor Szkoły – mgr Krystyna Affek

 

 

 

 

 

Wicedyrektor – mgr Małgorzata Szczerba

 

Organizacja pracy szkoły

 

* Liczba uczniów:  705  w klasach I-VIII i IIIg; liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych: 74

* Liczba oddziałów: 28 + 3 oddziały przedszkolne. Liczba uczniów w klasach: od 17 do 30

* Zajęcia lekcyjne odbywają się od godz. 8.00 do godz. 15.25

* Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 17.00

* Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

* Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny codziennie

* Kadra pedagogiczna – nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami i bogatym  doświadczeniem  zawodowym, zaangażowani w pracę dydaktyczną i wychowawczą, tworzą zgrany i twórczy zespół. Starają się być dla uczniów dobrymi przewodnikami po świecie wiedzy, przyjaciółmi, uczą pokonywać trudności, ale stawia-ją im też wymagania. Zdecydowana większość to nauczyciele dyplomowani.

 

Warunki nauczania

 • ·                23 sale lekcyjne, w tym:

  o        pracownia historyczna

  o        pracownie polonistyczne

  o        pracownie matematyczne

  o        pracownia muzyczna

  o        pracownia biologiczna

  o        pracownia chemiczna

  o        2 pracownie informatyczne z dostępem do Internetu.

  ·                Biblioteka z centrum multimedialnym

  ·                Sala gimnastyczna oraz sala do ćwiczeń ruchowych dla klas I-III

  ·                Boisko szkolne ze sztuczną nawierzchnią

  ·                Świetlica dla klas III-VI

  ·                Świetlice dla najmłodszych

  ·                Klub dla uczniów z klas VII-IIIg

  ·                Stołówka

  ·                Gabinety pedagogów, logopedy, psychologa

  ·                Gabinet terapii pedagogicznej

Co nas wyróżnia?

*  Uwrażliwiamy naszych uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

- Organizujemy akcje charytatywne, których celem jest pomoc dzieciom chorym lub będącym w trudnej sytuacji materialnej.

- Przez 10 lat, do 2011 r. w listopadzie odbywały się ,,Dni Seniora’’- spotkania dla ludzi star-szych, samotnych, połączone z prezentacją  programu artystycznego.

  • * W roku szkolnym 2007/2008 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu społecznego i otrzymaliśmy certyfikat SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
  • * Dbamy o poczucie bezpieczeństwa i  przyjazną atmosferę.
  • * Uczestniczymy w akcji „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole”.
  • * Od września 2008 r. realizowaliśmy Program Szkoły Promującej Zdrowie. 14 lipca 2011 r. Kapituła powołana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty przyznała nam certyfikat SZKOŁY PROMUJĄ-CEJ ZDROWIE.
  • Realizujemy innowacje pedagogiczne (Klasowy misz - masz, mój kolega/koleżanka  z ławki, Raz, dwa tzy! – Programujemy i my, Serock, miasto moje, a w nim…)
  • * Realizujemy programy o zasięgu ogólnopolskim: Każdy inny, wszyscy tacy sami  - w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”,Przedszkole Młodych Patriotów,Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie w duchu wartości; gminnym: Umiem pływać…; a także o zasięgu szkolnym: …i jest wolna Polska,45 lat pod gwiazdą Kopernika,Stop hałasowi, Nie pal przy mnie, proszę,Europejski Dzień Języ-ków Obcych
  • * Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych spotkaniach dydaktycznych z nauczycielami przedmiotów.
  • * Dbamy o to, aby każdy absolwent naszej szkoły był osobą wierzącą we własne możliwości, kreatywną, tolerancyjną, dbającą o swoje zdrowie.
  • * Oferujemy naszym uczniom wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe dzieci.
  • * Staramy się wspierać i rozwijać uzdolnienia, pamiętając o tym, że talent tkwi w każdym.

* Uczniowie z najwyższymi osiągnięciami dydaktycznymi i sportowymi nagradzani są stypendiami.

 •