KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, ze zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

 

Początek roku szkolnego

4 września 2017 r. (poniedziałek)

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 (sobota)

 

Ferie zimowe

15 – 28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,

zachodniopomorskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

 

Wakacje

23 czerwca - 31 sierpnia 2018

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydakty-czno-wychowawczych

 

 

 

Uwaga:

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych istnieje  możliwość udziału uczniów w  zajęciach wychowawczo-opiekuń-czych organizowanych w świetlicy szkolnej.

18, 19, 20 kwietnia 2018 r. – egzamin klas III oddziałów gimnazjalnych (środa, czwartek, piątek)

30 kwietnia, 2 i 4  maja 2018 r. (poniedziałek, środa, piątek)

1 czerwca 2018 r. (piątek) – po Bożym Ciele