Informacje o projekcie

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego dla uczczenia tego niezwykłego jubileuszu. We współpracy ze SP nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie – naszym miastem partnerskim, rozpoczęliśmy realizację projektu w programie eTwinning pt. „…i mamy wolną Polskę!”. W projekcie trwającym od października 2017 r. do listopada 2018 r. udział biorą uczniowie klasy V c, VI a i VI b wraz z zespołem nauczycieli paniami E. Borkowską, M. Melnicką – Bachańską, A. Nasalską i E. Żmijewską. Ze względu na wagę tego wydarzenia, znaczna część działań skierowana jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.

O projekcie

Uczestnicy projektu wspólnie będą studiować historię Polski od wieku XVI do listopada 1918 roku, czyli dnia odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Z wykorzystaniem narzędzi TIK i metod aktywizujących uczniowie poznają najważniejsze wydarzenia historyczne, uwarunkowania polityczne oraz osoby zasłużone dla powrotu Polski na mapę świata. Ponadto zastanowią się czym jest patriotyzm w obecnym świecie i jak oni mogą pracować dla swojej Ojczyzny. Poznają dzisiejszych patriotów zapraszając ich do szkoły. Szkoły partnerskie nawiążą współpracę i wspólnie zorganizują koncerty pieśni patriotycznych podczas pobytu w szkole partnerskiej. Wypracowane materiały umieszczone zostaną na Twinspace oraz na wspólnej stronie internetowej.

Cele

- poznawanie historii Polski
- poszanowanie symboli narodowych i historii własnego kraju
- kształtowanie postaw patriotycznych
- promowanie kreatywności uczniów
- nawiązanie współpracy szkół z miast partnerskich
- doskonalenie umiejętności współpracy i pracy w zespole
- wykorzystanie i doskonalenie technik informacyjno-komunikacyjnych

Oczekiwane efekty

Powstanie publiczna strona Twinspace oraz wspólna strona internetowa. Spodziewanym efektem jest przyrost wiedzy historycznej uczestników projektu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli w wyniku wymiany doświadczeń.