Dokumenty

Procedury regulujące  bezpieczny pobyt  uczniów w szkole,

kontakty pracowników pedagogicznych z rodzicami,

wydawanie opinii o uczniu.

Zobacz

Koncepcja pracy szkoły

Zobacz

Szkolny program wychowawczy

Zobacz

Szkolny program profilaktyki

Zobacz

ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Zobacz

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Pobierz

Plan pracy szkoły

Zobacz

STATUT SZKOŁY

Zobacz