Regulamin dowożenia i obowiązki uczniów w roku szkolnym 2016/2017

intensywne kontrole gimbusow i autobusow szkolnych

Obowiązki uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym

 1. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, po zakończonych zajęciach, są sprowadzani przez nauczyciela do świetlicy szkolnej i oczekują na autobus pod opieką wychowawcy świetlicy.
 2. Uczniom nie wolno oddalać się poza teren szkoły.
 3. Przed wejściem do autobusu, uczniowie ustawiają się od klas najmłodszych do najstarszych.
 4. Uczniom nie wolno wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna.
 5. Uczniowie zajmują miejsca w autobusie w porządku, jaki wyznaczy opiekun (z przodu autobusu siadają - najmłodsi, na końcu - najstarsi).
 6. W czasie jazdy autobusem, uczniom nie wolno:
  1. wstawać z miejsc,
  2. otwierać okien,
  3. zaśmiecać pojazdu,
  4. niszczyć foteli oraz innych przedmiotów znajdujących się w autobusie,
  5. zachowywać się w sposób hałaśliwy, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  6. żądać zatrzymania pojazdu w miejscu do tego nie przeznaczonym,
  7. rozmawiać kierowcą.
 7. Uczniowie nie wybierają kursów, wracają do domu tym kursem, który wynika z planu zajęć.