Wyniki konkursów klas I-III

 

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH ORAZ ZAWODACH  SPORTOWYCH 

KONKURSY KLAS  I –III

Rok szkolny 2016/2017

 

 

Lp.

 Klasa

 Nazwa konkursu

Liczba uczestników

Rodzaj wyróżnienia

1.

I a

,,Pomocna dłoń’’

 Konkurs  plastyczny

5

I msc. H. Polak

 Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”

1

-

Konkurs plastyczny ,,Portret Kopernika

16

I msc    L. Tylka

II msc.  W. Woronowicz

III msc.  M. Witeszczak

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

4

II msc.  M. Witeszczak

III msc.   W.Woronowicz

Konkurs pięknego czytania

4

I msc. L. Tylka

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

2

I mnąc. P. Ołdak

Konkurs piosenki angielskiej

1

wyróżnienie M. Witeszczak

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

3

I msc. H. Polak

,,Liczydełko’’

konkurs matematyczny

15

I msc. L. Tylka

II msc. M. Witeszczak,

M. Makos,

W. Woronowicz

,,Czytam, piszę i rozumiem’’

konkurs polonistyczny

15

I msc. L. Tylka

II msc. M. Witeszczak

2.

I b

Bieg Niepodległościowy

2

-

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

5

Malwina Ulatowska

laureatka etapu szkolnego

Konkurs plastyczny ,,Dokarmiamy zwierzęta zimą’’

1

wyróżnienie

Portret Kopernika

17

I msc. M. Ulatowska

II msc. A. Romanik

III msc. O. Forysiak.

Bieg Wojciechowy

6

-

Konkurs plastyczny,, Serock, miasto moje a w nim…’’

17

III msc. O. Forysiak

Klasowy konkurs na  najpiękniejszy zeszyt

17

Wyróżnienia:

B.Frelik, I. Makowski, Z. Przybysz, M. Raszyńska

Szkolny konkurs na najpiękniejszy zeszyt

3

B. Frelik

I. Makowski

,,Liczydełko’’

konkurs matematyczny

17

mistrz- J. Staśkiewicz- Dąbrowski

wicemistrz-  B. Frelik

,,Czytam, piszę i rozumiem’’

konkurs polonistyczny

17

mistrz-

A. Romanik

wicemistrz- B.Frelik

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

4

-

3.

 

II a

Konkurs pięknego czytania

3

-

Mistrz szkoły w gimnastyce

4

-

Konkurs matematyczny ,,Alfik’’

3

-

,,Liczydełko’’

,,Mały Mistrz Ortografii’’

6

5

-

III msc. Marcelina Janulewicz

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

3

III msc. J. Łojewski

,,Pomocna dłoń’’

 konkurs plastyczny

1

-

Czytanie legend

3

-

4.

5.

II b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

4

wyróżnienie Z. Makowska

,,Alfik’’

3

-

,,Konkurs czytania legend’’

6

-

,,Liczydełko’’

9

II msc. Z. Milewska

III miejsce F. Matynia

Konkurs ortograficzny

 

III miejsce F. Matynia

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

4

II msc. Przybylska

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce sportowej

-

III msc. J. Banasiak

III msc. M. Szrama

II c

Konkurs pięknego czytania

3

-

Konkurs czytania legend

5

I msc. O. Makowska

II msc. D. Szczepański

Konkurs Liczydełko

6

III msc. D. Szczepański

,,Alfik’’

3

wyróżnienie  D. Szczepański

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

2

II miejsce K. Staluszka.

O. Wójcik

,,Mały Mistrz Ortografii’’

6

I miejsce A. Wawrzyniak

II msc. O. Makowski,

 D. Szczepański

III msc. D. Stasiuk

6.

II d

Konkurs matematyczny „Liczydełko

6

I miejsce A. Rejczak

II msc. H. Kondracki

III msc. Sz. Szymański

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

4

III msc. Sz. Szymański

Konkurs czytania legend

5

Wyróżnienie A. Głowacka,

W. Dębek

Konkurs pięknego czytania

5

III miejsce  A. Głowacka

Konkurs plastyczny

,,Kraje anglojęzyczne’’

1

-

Konkurs plastyczny ,,Mój mały Serock’’

1

II msc. M. Polak

Mistrzostwa szkoły w gimnastyce

6

I msc. K. Siulerzycka

II msc. Z. Borkowska

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

3

II msc. K. Siulerzycka

Z. Borkowska, M. Borkowska

7.

IIIa

,,Alfik

4

wyróżnienie Sz. Bogdański

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

2

Wyróżnienie G. Kozłowska

Konkurs matematyczny „Liczydełko

8

I msc. Z. Bienias

III msc. Sz. Bogdański, Z. Mulik

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

8

I miejsce N. Nosal

III msc. G. Kozłowska, z. Bienias

  1. wiedzy o M. Koperniku

1

I miejsce G. Kozłowska

II msc. Sz. Bogdański

Konkurs plastyczny ,,Serock, moje małe miasto’’

 

III miejsce  Z. Bienias

,, Ortomix’’

1

I msc. N. Nosal

8.

III b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konkurs pięknego czytania

2

-

Recytatorski „Warszawska Syrenka”

4

-

,, Ortomix’’

2

I msc. M. Rosińska, A. Kaniewski

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

12

  1. msc. A. Kaniewski
  2. msc. M. Rosińska
  3. msc. M. Szymański

Konkurs matematyczny „Liczydełko”

10

I miejsce  A. Kaniewski

,,Alfik’’

3

-

Wyróżnienie K. Niczyporuk

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

II msc. A. Kaniewski

9.

 

 

III c

 

 

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

III msc. Weronika Nalewajek

K.Niczyporuk

Liczydełko

 

-

 

Powiatowy konkurs wiedzy

,, Omnibus’’

 

 

P. Klimaszewski- etap szkolny

 

Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii”

 

 

II msc. Natalia Śledziewska,

II msc. M. Kozłowska

III msc. K. Ochenkowski

,, Ortomix’’

 

I msc. Natalia Śledziewska,

M. Kozłowska

 

  1. przyrodniczy ,,Świetlik’’
 

Wyróżnienie K. Niczyporuk

10.

III d

,, Alfik’’

4

-

,,Ortomix’’

2

-

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy ,,Świetlik’’

3

-

Konkurs matematyczny ,,Liczydełko’’

10

II msc. J. Miroński

Konkurs .„Mały Mistrz Ortografii”

8

-

,,Warszawska Syrenka’’

2

-

,,Omnibus’’

1

-

Okładka dzieła M. Kopernika

5

I msc. A. Ptasiewicz

  1. wiedzy o M. Koperniku
 

I msc. J, Jaskulski

 Konkurs pięknego czytania

1

-

Konkurs plastyczny ,,Serock, moje małe miasto’’

   

Mistrzostwa powiatowe w gimnastyce sportowej

1

I msc. H. Dzido

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH W

 

Lp.

Nazwa

konkursu

Rodzaj konkursu

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w konkursie

                   Nagrody wyróżnienia

 

       

Imię i nazwisko ucznia

Rodzaj wyróżnienia

1.

 

 

KONKURS ORTOGRAFICZNY ,,MISTRZ ORTOGRAFII”

 

 

 

szkolny

 

 

 

44

Kacper Stępkowski

 

 

Maria Sobiech

 

 

 

Szymon Skrzypniak

 

 

Igor Kozłowski

 

 

Julia Mirońska

 

 

Katarzyna Kiraga

 

,,Mistrz ortografii”                    w kategorii klas 6

 

 

,,Wicemistrz ortografii”         w kategorii klas 6

 

 

 

,,Mistrz ortografii” w kategorii klas 5

 

,,Wicemistrz ortografii”         w kategorii klas 5

 

 

 

 

,,Mistrz ortografii” w kategorii klas 4

 

,,Wicemistrz ortografii”         w kategorii klas 4

 

 

 

2.

POWIATOWY KONKURS ,,Z ORTOGRAFIĄ NA TY”

powiatowy

4

 

Katarzyna Powalska

 

 

IV miejsce

 

 

3.

KONKURS POLONISTYCZNY

,, LICZ SIĘ ZE SŁOWAMI”

powiatowy

7

Maria Sobiech,

Katarzyna Powalska

Oliwia Szajda

 

III miejsce

4.

KONKURS MATEMATYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ MKO

mazowiecki

2

Udział   w II etapie

Kuba Rybak,

Maks Stańczak

----

5.

KONKURS POLONISTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ MKO

mazowiecki

7

Udział   w II etapie Maria Sobiech,

Katarzyna Powalska

Oliwia Szajda

----

6.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O SZKODLIWOŚCI PALENIA PAPIEROSÓW

szkolny

Uczniowie klas 4-6

Karol Sokolnicki

Agnieszka Duwe

Katarzyna Kiraga

Lena Wydziałkiewicz

Agata Staniszewska

Patrycja Górna

Wiktoria Milewska

I miejsce

I miejsce

I miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

III miejsce

7.

Minikonkurs Matematyczny

powiatowy

3

Jakub Rybak

Szymon Skrzypniak

Igor Widawski

Udział w II etapie

8.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur”

międzynarodowy

16

 

Szymon Skrzypniak

Wiktoria Zwolińska

Wyróżnienia

9.

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego

 

 

powiatowy

 

10

 

 

Wiktor Solmiński

 

 

 

 

II miejsce

 

 

 

10.

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

gminny

7

 

Kuba Leszczyński

Antoni Leszczyński

 

Klasy VI

Wiktor Solmiński

Katarzyna Powalska

 

Klasy IV-V

I miejsce

III miejsce

 

 

Klasy VI

I miejsce

III miejsce

11.

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

szkolny

23

 

Klasy IV

Małgorzata Ulatowska

Ossoliński Kuba

Wydziałkiewicz Lena, Rewolte Jan

 

Klasy V

Antoni Leszczyński

Sarabacha Katarzyna

Mendyk Maksymilian

 

Klasy VI

Kacper Bachański

Albert Taperek

Jakub Rybak

 

Klasy IV

I miejsce

 

II miejsce

III miejsce

 

 

Klasy V

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

 

 

Klasy VI

I miejsce

II miejsce

III miejsce

12.

Szkolny Konkurs  wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych

 

25

Klasy IV

Katarzyna Kiraga

Rutkiewicz Julia

 

Klasy V

Jakub Zakrzewski

Antoni Leszczyński

Łukasz Rydzewski

 

Klasy VI

Albert Taperek, Filip Walczak

Wiktor Solmiński

Katarzyna Powalska

 

Klasy IV

I miejsce

II miejsce

 

Klasy V

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 

Klasy VI

I miejsce

 

II miejsce

III miejsce

 

13.

Szkolny konkurs literacki pt. ,,Mamy patrona, który sięgnął gwiazd”

szkolny

1

Jakub Cielenkiewicz

 

 

I miejsce

 

 

 

14.

Motyw Bożonarodzeniowy

gminny

10

Kalina Smykla

Oskar Dębek

Dawid Dawidczyk

I miejsce

II miejsce

III miejsce

15.

Wojewódzki konkurs literacki pt. ,,Kartka z dziennika Mikołaja Kopernika

wojewódzki

1

Jakub Cielenkiewicz

Wyróżnienie

16.

Konkurs literacki ,,Bliżej korzeni” zorganizowany z okazji 600-lecia nadania praw miejskich miastu Serock

szkolny

6

Jakub Cielenkiewicz

I miejsce

17.

Mazowiecki Konkurs Plastyczny pt. ,,Scena z życia Mikołaja Kopernika”

mazowiecki

1

Jakub Cielenkiewicz

I miejsce

18.

Gminny Konkurs Wielkanocny

gminny

14

 

Jakub Cielenkiewicz

Aleksandra Frelik

I miejsce

Wyróżnienie

19.

Konkurs plastyczny ,,Polska, patriotyzm, wolność, niepodległość”

gminny

1

Jakub Cielenkiewicz

Wyróżnienie

20.

,,Logo 600-lecia nadania praw miejskich”

gminny

1

Aleksandra Ciuraj

I miejsce

21.

Diecezjalny Konkurs Biblijny Dzieje Apostolskie

diecezjalny

2

Jakub Rybak

Julia Szymańska

Finalista

Finalista

22.

 

 

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

szkolny

37

Oliwia Marasek

 

Klaudia Kułakowska

Piotr Kornafel

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

23.

Gminny Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych

gminny

 

Chór szkolny

2 wyróżnienia

 

 

 

                            UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAWODACH SPORTOWYCH

                                               W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017

                                                                        KLASY  4-6

 

Lp.

NAZWA ZAWODÓW SPORTOWYCH

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

OSIĄGNIĘCIE

1.

Mini Piłka koszykowa chłopców

SKŁAD DRUŻYNY

STĘPKOWSKI KACPER, SZACHNA KAROL, KUJAWKA MATEUSZ, KRZYKOWSKI MICHAŁ, KOPACZ JAKUB, TOPCZEWSKI KUBA, TOPCZEWSKI KAMIL, NALAZEK JAKUB, DAWIDCZYK DAWID

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

I MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

2.

Mini Piłka siatkowa chłopców

SKŁAD DRUŻYNY

KOPACZ JAKUB, STANISZEWSKI DAWID, KUJAWKA MATEUSZ, SZACHNA KAROL, KRZYKOWSKI MICHAŁ, BURAKOWSKI GRZEGORZ, JAKUB RYBAK, JAKUB NALAZEK, MENDYK MAKS,

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

I MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

III MIEJSCE ZAWODY MIEDZYPOWIATOWE

3.

Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt

SKŁAD DRUŻYNY

SZAJDA OLIWIA, SZYMAŃSKA OLIWIA, SZAFRAŃSKA ANITA, MULIK ANNA, POPOWICZ ALEKSANDRA, WILKOWSKA WIKTORIA, ZAJĄC WERONIKA

VI MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

4.

Czwórbój lekkoatletyczny chłopców

SKŁAD DRUŻYNY

NALAZEK JAKUB, SZACHNA KAROL, SEBASTIAN RUTKIEWICZ, KRZYKOWSKI MICHAŁ, BURAKOWSKI GRZEGORZ, STĘPKOWSKI KACPER

III MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

5.

UNIHOKEJ- Chłopcy

SKŁAD DRUŻYNY

SZACHNA KAROL, KUJAWKA MATEUSZ, JAKUB KOPACZ, STĘPKOWSKI KACPER, NALAZEK JAKUB, KRZYKOWSKI MICHAŁ, DAWIDCZYK DAWID, OKTABA MICHAŁ, BURAKOWSKI GRZEGORZ, TOPCZEWSKI KUBA

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

II MIEJSCE  ZAWODY POWIATOWE

6.

UNIHOKEJ -Dziewczęta

SKŁAD DRUŻYNY

SZAJDA OLIWIA, SZYMAŃSKA OLIWIA, KSIENIEWICZ OLIWIA, KSIENIEWICZ ALEKSANDRA, WILKOWSKA WIKTORIA, SZYMAŃSKA JULIA, SZAFRAŃSKA ANITA, ZAJĄC WERONIKA, KLIMKOWSKA MAJA

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

IV ZAWODY POWIATOWE

7.

Mini Piłka koszykowa dziewcząt

SKŁAD DRUŻYNY

SZAJDA OLIWIA , WILKOWSKA WIKTORIA, KSIENIEWICZ  ALEKSANDRA, KSIENIEWICZ OLIWIA, ZYŚK JULIA, SZYMAŃSKA JULIA, SZYMAŃSKA OLIWIA, KLIMKOWSKA MAJA, ZAJĄC WERONIKA, DARKOWSKA AMELIA, SZAFRAŃSKA ANITA

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

V ZAWODY POWIATOWE

8.

Mini Piłka siatkowa dziewcząt

SKŁAD DRUŻYNY

WIKTORIA WILKOWSKA, SZAJDA OLIWIA , ALEKSANRA KSIENIEWICZ, OLIWIA KSIENIEWICZ, SZYMAŃSKA OLIWIA, ZAJĄC WERONIKA, KLIMKOWSKA MAJA, ZAKRZEWSKA JULIA, MULIK ANIA, DARKOWSKA AMELIA

I MIEJSCE  ZAWODY GMINNE

IV MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

9.

Mini Piłka ręczna chłopców

SKŁAD DRUŻYNY :

JAKUB KOPACZ, SZACHNA KAROL, MATEUSZ KUJAWKA, KACPER STĘPKOWSKI, OKTABA MICHAŁ, TOPCZESKI JAKUB, TOPCZEWSKI KAMIL, GRZEGORZ BURAKOWSKI, DAWID STANISZEWSKI, JAKUB NALAZEK

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

V MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

10.

Mini Piłka nożna dziewcząt

SKŁAD DRUŻYNY

WILKOWSKA WIKTORIA, SZAJDA OLIWIA, NOSZCZYK ZOFIA, SZYMAŃSKA OLIWIA, SZYMAŃSKA JULIA, SZAFRAŃSKA ANITA, POPOWICZ ALEKSANDRA, ZAJĄC WERONIKA, KLIMKOWSKA MAJA, JULIA ZYŚK

II MIEJSCE ZAWODY GMINNE

11.

Mini Piłka nożna chłopców

SKŁAD DRUŻYNY

KUJAWKA MATEUSZ, SZACHNA KAROL, DANIEL MALANOWSKI, OKTABA MICHAŁ, KACPER STĘPKOWSKI, KOPACZ KUBA, BURAKOWSKI GRZEGORZ, KACZMARCZYK ALEKS, TOPCZEWSKI JAKUB, TOPCZEWSKI KAMIL, NALAZEK JAKUB

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

III MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

12.

Tenis stołowy dziewczęta

SKŁAD DRUŻYNY

SOLMIŃSKA ALICJA, MULIK ANNA, ROSIŃSKA MARTA

II MIEJSCE ZAWODY GMINNE

IV MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

13.

Tenis stołowy chłopcy

SKŁAD DRUŻYNY

KLIK RAFAŁ, STANISZEWSKI DAWID, KOPACZ JAKUB

 

I MIEJSCE ZAWODY GMINNE

III MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

14.

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE- dziewczęta

SKŁAD DRUŻYNY

SZACHNA ZOSIA, KUŁAKOWSKA KLAUDIA, POWALSKA KATARZYNA, MULIK ANNA, ZYŚK JULIA, MULIK ZUZANNA, KOZŁOWSKA GABRYSIA, SOLMIŃSKA ALICJA, KAZIMIERCZAK KAMILA

VII MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

15.

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE ZAWODY PŁYWACKIE- chłopcy

SKŁAD DRUŻYNY

RYBAK JAKUB, KOZŁOWSKI IGOR,  KOZŁOWSKI JAKUB, ZABAGŁO FILIP,  MALANOWSKI DANIEL, KUJAWA PATRYK

VI MIEJSCE ZAWODY POWIATOWE

16.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE- ZAWODY POWIATOWE- chłopcy

GRZEGORZ BURAKOWSKI

I MIEJSCE

17.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE- ZAWODY POWIATOWE- chłopcy

SKŁAD DRUŻYNY

SZACHNA KAROL, KACPER STĘPKOWSKI, KOPACZ KUBA, BURAKOWSKI GRZEGORZ, STANISZEWSKI DAWID, TOPOLSKI DAWID, JAKUB NALAZEK, RUTKIEWICZ SEBASTIAN, MICHAŁ MULIK

VI MIEJSCE

18.

INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE- ZAWODY POWIATOWE-dziewczęta

ANNA MULIK

XI MIEJSCE

19.

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE- ZAWODY POWIATOWE-dziewczęta

SKŁAD DRUŻYNY

WILKOWSKA WIKTORIA, SZAJDA OLIWIA, SZYMAŃSKA OLIWIA,  SZAFRAŃSKA ANITA,  ZAJĄC WERONIKA, ZOSIA SZACHNA, MULIK ANNA, BOCHEŃSKA JULIA, DARKOWSKA AMELIA

VII MIEJSCE

20.

Podsumowanie sportowej rywalizacji szkół podstawowych w rozgrywkach sportowych w roku szkolnym 2016/2017.

Szkoła Podstawowa w Serocku

I miejsce