Święto Niepodległości

         Patriotyczne serce  szkolnej społeczności  bije bardzo szybko. Biało – czerwona szata naszej szkoły zachwyca wszystkich. W ten sposób realizujemy  zadania projektu „…i jest wolna Polska”, a w piątek  mieliśmy uroczystą akademię  z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Nad naszymi głowami  szumiały sztandary  wolności. Uroczystość z okazji święta niepodległości przygotowali uczniowie klasy V c i VI a pod opieką p. E Żmijewskiej, p. E. Borkowskiej, p. M. Melnickiej-Bachańskiej.  Uroczystość uświetnił występ chóru pod opieką p. A.Nasalskiej 

ZOBACZ ZDJĘCIA 

ZOBACZ KOTYLIONY WYKONANE PRZEZ DZIECI

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

     16 listopada obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Tolerancji.
„TOLERANCJA TO SZACUNEK DLA WOLNOŚCI INNYCH LUDZI, ICH MYŚLI I OPINII ORAZ SPOSOBU ŻYCIA”.
Zgodnie z intencjami UNESCO, ma to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Tolerancja to jedna z podstawowych cech społeczeństw demokratycznych. Po łacinie oznacza zrozumienie dla odmienności czy poszanowanie cudzych poglądów, nawet wtedy, kiedy są sprzeczne z naszymi. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Według jej zapisów tolerancja to:
–    respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
–    uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
–    umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
–    docenianie rozmaitości kultur;
–    otwarcie na cudze myśli i filozofię;
–    ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
–    uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

21 listopada w naszej szkole obchodzony był dzień pełen uśmiechów, dobrych uczynków i pozytywnych emocji, czyli „ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ”. Na korytarzach towarzyszyły naszym uczniom hasła promujące ten wspaniały dzień.

Samorząd Uczniowski

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Wycieczki klas V i VI do Niepokalanowa

niepok 9 20171124 1311729061         
      W dniu 29 października klasy VIa i VIb (58 uczniów) pod opieką pań: Anny Korbuszewskiej, Moniki Melnickiej-Bachańskiej Anety Nasalskiej  oraz pana Marka Gorczyńskiego, wzięły udział w wycieczce do Niepokalanowa. 
       Na taką samą wycieczkę, z takim samym programem i celami, udały się dzieci z klasy V b i z V a ( 27 dzieci), pod opieka pani Dominiki Furczak i pana Marka Gorczyńskiego w dniu 16 listopada br.
    Dzieci obejrzały Muzeum Św.Maksymiliana Kolbego, uczestniczyły we mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej. Obejrzały dwa widowiska - Panoramę Tysiąclecia, która stanowiła doskonałą formę odświeżenia szkolnej wiedzy nt. historii Kościoła Polskiego i Ojczyzny, a także Misterium Męki Pańskiej.
       Pielgrzymka ta była dla dzieci ważną chwilą wyciszenia, modlitwy i refleksji.
 
 

Wycieczka do Wilanowa

wilanow 4 20171106 1690512418

        Celem naszego wyjazdu 6 listopada był Pałac w Wilanowie. Rezydencja ta należała do króla Jana III Sobieskiego. Uczniowie klas trzecich gimnazjalnych utrwalili i poszerzyli wiedzę z historii. Zwiedzanie rozpoczęło się od parku i ogrodów, a następnie odbyła się lekcja muzealna z panią przewodnik.  Zachwyceni byliśmy przepychem i bogactwem baroku. Warto było to zobaczyć!

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Śladami bohaterów ,,Kamieni na szaniec''

kam 4 20171206 1148927538      W czwartek 26 października 2017r. uczniowie klas II i III gimnazjum pod opieką p. Elżbiety Galuhn, p. Agnieszki Murzy oraz p. Joanny Osowieckiej, wybrali się na wycieczkę tematyczną do Warszawy << Śladami bohaterów ,,Kamieni na szaniec''. Celem wycieczki było bliższe zapoznanie się gimnazjalistów z historią naszych książkowych bohaterów.

Najpierw nasi uczniowie odwiedzili II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, do którego uczęszczali Rudy, Alek i Zośka. Po szkole uczniów oprowadzała jedna z uczennic, która pokazywała najciekawsze miejsca w szkole m.in szkolne muzeum gdzie odbyła się prezentacja pt. ,,Akcja pod Arsenałem''.

Następnie udali się do Muzeum Walki i Męczeństwa mieszczącego się w dawnej siedzibie Gestapo w alei Jana Szucha, gdzie uczniowie mieli okazję wysłuchać krótkiej etiudy ,,Twarze zmęczonych i wieczny płomień''. Po wysłuchaniu gimnazjaliści poszli zwiedzać, zobaczyli m.in jak wyglądał pokój dyżurnego gestapowca oraz celę zbiorową.

Kolejnym przystankiem wycieczki było Muzeum-Więzienie Pawiak, tam mieli możliwość zobaczyć Salę Drzewa Pawiackiego, w której znajdowały się makiety budynków więziennych oraz fotografie i dokumenty przedstawiające historię tego miejsca.

Ostatnim miejscem, do którego się udali był Cmentarz Powązkowski, tam gimnazjaliści zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach bohaterów II wojny światowej.

Wyjazd był bardzo udany, uczniowie z zaciekawieniem słuchali przewodnika, poznając historię bohaterów tak lubianej przez naszych rówieśników powieści Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”.

Ola Humięcka i Agata Jagielska