Konkurs "Mistrz Klawiatury"

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII

i Oddziałów gimnazjalnych do wziecia udziału w

I Szkolnym Konkursie Informatycznym

" Mistrz klawiatury"

 

Regulamin Szkolnego Konkursu

„MISTRZ KLAWIATURY”

 

 

1. Organizatorami konkursu są: p. Marek Gorczyński oraz Samorząd Uczniowski

2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz wszyscy uczniowie oddziałów gimnazjalnych.

3. Celem konkursu jest:

a) rozwijanie zainteresowań informatycznych,

b) doskonalenie technik szybkiego pisania,

c) ćwiczenie poprawności pisania,

d) rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

4. Prawidłowość przebiegu konkursu nadzorują nauczyciele: p. Marek Gorczyński oraz jeden z członków Samorządu Uczniowskiego.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

etap I – klasowy (do 16/23 lutego 2018r.) - W pierwszym etapie biorą udział wszyscy uczniowie szkoły obecni w dniu eliminacji klasowych. Etap ten odbędzie się w czasie zajęć komputerowych. Do dalszego etapu kwalifikuje się po dwóch najlepszych uczniów z każdej klasy

etap II – finał szkolny (20/27 lutego 2018 r.) – w etapie finałowym weźmie udział 36 najlepszych uczniów z etapu pierwszego.

6. Przebieg konkursu:

Konkurs będzie polegał na bezbłędnym i jak najszybszym napisaniu tekstu, jednakowego dla wszystkich uczestników na danym etapie konkursu. Wynikiem będzie ilość wyrazów. W przypadku uzyskania tego samego wyniku końcowego zwycięża uczeń, który przepisał szybciej tekst na komputer. Gdy suma błędów jest również identyczna przyznane jest miejsce wspólne.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21/28 lutego 2018 roku.

8. Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Klawiatury 2018. Będzie również przyznany tytuł Wicemistrza oraz II Wicemistrza Klawiatury 2018.

9. Uwagi końcowe:

- wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymują oceny bardzo dobre z informatyki (ocena cząstkowa).

- wszelkich informacji oraz zapisów do konkursu udziela Julia Orzeszyna, uczennica klasy IIIc gimnazjum.

- W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje nauczyciel prowadzący konkurs. Jego rozstrzygniecie jest ostateczne.

                                                                                                                                                                                            Organizatorzy