Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców:

 

                                   Marcin Wójcik – przewodniczący

                                   Katarzyna Zysk – wiceprzewodnicząca

  Małgorzata Dębek   – skarbnik

  Justyna Matuszewska – sekretarz

                     

Członkowie Rady Rodziców:

 

                                Olga Rawa-Siarkowska

                                Sylwia Zalewska

          Anna Tyszkiewicz

                                Joanna Kaczorowska

Renata Rosłon

Ewa Tyszkiewicz

Karolina Chrostek

Radosław Tylka

Monika Ulatowska

Wojciech Potentas

Anna Sierpińska

Mirosław Mendyk

Agnieszka Oktaba

Artur Makos

Katarzyna Bodzon

Dariusz Zakrzewski

Klaudia Żyśk

Piotr Szczerba

Marcin Kułakowski

Bożena Merda

Joanna Kaczorowska

Anna Trześniewska

Anna Sieńkowska

Teresa Jagielska

  

 

Komisja Rewizyjna:

 

Renata Rosińska – przewodnicząca                                                                                                              

Ewa Rogowiec

Agnieszka Klejne