Szkoła bez przemocy

 

Zobacz prezentację - ,,Język żyrafy i szakala" 

 

Zobacz prezentację - Szkoła bez przemocy 

 

Wybór Aktów Prawnych dotyczący uczniów

 

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

 

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

 

PROCEDURY WSPÓŁPRACY POLICJI

 

 Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI 

 

 

STRONA PROJEKTU

 

http://www.szkolabezprzemocy.pl/ 

 

 

 

DRODZY RODZICE

 

          W obliczu prób zatrzymania i zapobiegania przemocy w szkole szukamy różnych rozwiązań. Zapoznajemy uczniów z normami, zasadami i jasno mówimy, że  ,, nie akceptujemy zachowań przemocowych w szkole’’. Uczymy asertywnych zachowań i  innych form rozwiązywania konfliktów .

   Na terenie szkoły  przyjęliśmy  strategie postępowania w sytuacjach, gdy dochodzi do przemocy lub konfliktu między uczniami. Warto, aby wszyscy rodzice mieli takie samo podejście do tej sprawy, ponieważ wtedy łatwiej nam będzie wszystkim oddziaływać wychowawczo. Od rodziców dziecko powinno usłyszeć , że nie należy nikogo bić , kopać czy popychać, a jeśli jest jakiś problem dziecko może  to zgłosić osobie dorosłej w szkole(wychowawcy, pedagogowi szkolnemu itd.). Zdarza się, że rodzice nakazują dzieciom, aby oddawały jeśli ktoś je zaczepi. Przy takim podejściu nie zminimalizujemy zachowań przemocowych.

       Jako najważniejszą i pierwszoplanową metodę rozwiązywania konfliktów szkolnych przyjęliśmy mediację. Wszyscy nauczyciele stosują tę metodę. O pomoc do  innych instytucji np. Policji, Sądu zwracamy się tylko w najtrudniejszych sprawach. Głównym mediatorem w szkole jest pedagog, ale mediacje przeprowadzana jest  w obecności wychowawcy  lub nauczyciela , który zgłasza problem, a w trudniejszych sprawach w obecności dyrektora. Rozmowy mediacyjne  odbywają się  w cichym pomieszczeniu, w spokojnej atmosferze.

Celem rozmów tego rodzaju jest przede wszystkim spowodowanie u ucznia zrozumienia co zrobił niewłaściwego i jak jego zachowanie wpłynęło na inną osobę. 

W poważniejszych sprawach na spotkanie mediacyjne zapraszani są rodzice uczniów.

·         Niedopuszczalne jest, aby rodzic  ucznia  na własną rękę dochodził sprawy na terenie szkoły np. przesłuchując ucznia lub wymierzając mu karę fizyczną czy inną. 

 W rozmowach prowadzonych w obecności osób dorosłych ważne jest, aby uczniowie sami doszli do rozwiązania konfliktu i zrozumieli jaki popełnili błąd. Mediacja może kończyć się pisemnym zapisem. Uczniowie wówczas podpisują kontrakt. Po podpisaniu kontraktu, uczeń,  jeśli to możliwe, przeprasza osobę poszkodowaną i deklaruje rekompensatę strat i wyrządzonych szkód. Kontrakt jest środkiem wychowawczym. Oddanie kontraktu zamyka sprawę.

W naszych założeniach opierając się na wiedzy i praktyce pedagogicznej przyjęliśmy że:

·         Jeśli niewłaściwe zachowanie ucznia jest ujawnione i uświadomione w rozmowie mediacyjnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości podobne zdarzenie nie będzie już miało miejsca.

·         Jeśli pobłażamy niewłaściwym zachowaniom, nie reagujemy, nie rozpatrujemy , nie prowadzimy rozmów lub minimalizujemy sprawy, istnieje niebezpieczeństwo, że niepożądane  zachowania będą zdarzać się częściej.

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie rodziców, wnioski oraz pomysły na zatrzymanie przemocy w szkole. W każdej trudnej sprawie lub niejasnej dla rodzica możemy umówić się na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem.

Wszelkie niejasności i niedomówienia możemy wyjaśnić poprzez rozmowę.

Apelujemy o to, abyśmy nie podważali sobie wzajemnie autorytetu.