Podsumowanie akcji Szkolnego Koła PCK w ramach „Światowego Dnia bez Papierosa”

   

          W dniu 02.12.2014 r. odbyło się podsumowanie działań realizowanych w ramach obchodów „ Światowego Dnia bez Papierosa”.  Uroczysty apel dla klas IV-VI poprowadzili członkowie PCK – Dagmara Czestkowska z klasy V b – przewodnicząca , Dominika Broniszewska z klasy VI a – wiceprzewodnicząca , Aleksandra Pawlicka z klasy VI c – wiceprzewodnicząca.

Przez cały listopad 2014 realizowane były różnorodne zadania w ramach akcji – Światowy Dzień bez Papierosa :

  • Członkowie PCK wykonali gazetkę o szkodliwości palenia papierosów pt.”Nie palę – dbam o zdrowie”
  • W Światowy Dzień bez papierosa uczniowie i nauczyciele nosili symboliczne znaczki z hasłem „Nie palę”
  • Uczniowie klas I-III wykonywali rysunki na temat „Papierosom mówię – nie ”.
  • Uczniowie klas IV-VI wykonywali plakaty o szkodliwości palenia ( prace były eksponowane na szkolnym korytarzu)
  • Uczniowie z klas IV pisali listy , uczniowie klas V rymowanki i wiersze, a z klas VI przemówienia skierowane do osób palących zachęcające do zerwania z nałogiem.
  •  Zobacz zdjęcia
  • Czytaj więcej...

Akcja „Zaczytani”

      Mały Samorząd Uczniowski

Zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału  w ogólnopolskiej kampanii  „Zaczytani”. 

Od grudnia 2014 do marca 2015 będziemy zbierać książeczki dla najmłodszych pacjentów szpitali. 

Chcemy pomóc w tworzeniu biblioteczek dla  chorych dzieci . Książki  - czyste i niezniszczone – można zostawiać w sali nr 36. 

Patronat honorowy nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Oddaj książkę

Stwórz bibliotekę

Zainspiruj innych

25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Huczne 25 urodziny Konwencji

o Prawach Dziecka

„Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.”

            Dokładnie dziś - 20 listopada 2014 roku mija 25. rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć niebywałe widowisko przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Już po wejściu do sali dało się wyczuć radosną atmosferę wyczekiwania czegoś niecodziennego. Barwne dekoracje, flagi, stroje z wielu stron świata … i nikt się nie zawiódł. Było obłędnie kolorowo, wesoło i z przytupem!

Zobacz zdjęcia

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

        Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym naliczane są po zakończonym miesiącu. Informacje o kwocie do zapłaty będą przekazywane rodzicom przez wychowawców grup na początku każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe: 74 8013 0006 2007 0015 1193 0002 do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od października. W tytule wpisać:

Opłata miesięczna za świadczenia oddziału przedszkolnego,

 imię i nazwisko dziecka,

 grupa,

 miesiąc, za który jest wpłata.

Wpłacana kwota powinna być zgodna z wyliczeniem (bez nadpłat). 

Rodziny wielodzietne, które posiadają „Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+’’, mają możliwość skorzystania ze zniżki w opłacie za świadczenia oddziału przedszkolnego w wysokości 50 % . Z ulgi w opłacie skorzystać mogą również rodziny, w których dwoje lub więcej dzieci korzysta ze świadczeń oddziału przedszkolnego. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Polska, jest takie miejsce, taki kraj ...

 

           apel 2 20141116 1136855845
   

Obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do spotkania całej społeczności Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku  na uroczystej akademii. Ranga tego święta wymaga wyjątkowej oprawy, zatem w tym dniu nie mogło zbraknąć pocztu sztandarowego, chóru i zespołu muzycznego oraz grupy małych aktorów   z klasy Va.

Zobacz  zdjęcia

Czytaj więcej...