Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

       

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 68 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Gospodarczy. Wymiar czasu pracy - pełen etat.

 

Wycieczka Szlakiem Piastowskim Gniezno-Biskupin

       Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VI do wzięcia udziału w wycieczce organizowanej przez Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze do Gniezna i Biskupina Szlakiem Piastowskim.

 

Data: 30.09.2016 r.

Program: Zwiedzanie osady Biskupin, Katedry i Drzwi Gnieźnieńskich, spacer po mieście.

 

Koszt wycieczki: 90 zł. (przy grupie min. 45 osobowej)

W cenie wycieczki: zwiedzanie z przewodnikiem, bilety wstępu, obiad, przejazd autokarem.

 

Godzina: zbiórka 6.00, powrót ok. 21.30

Kontakt: panie E. Borkowska, M. Gańska – Niemczyk

                                                                                                Zapraszamy!

Inauguracja działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego w SP im. Mikołaja Kopernika w Serocku

 

Aktywne pożegnanie lata i wakacji 

Słońce, woda, wiatr we włosach. Jeśli dorzucimy do tego przepiękne nadnarwiańskie krajobraz i dobry humor, to otrzymamy sportowy weekend w wydaniu uczestników Koła Turystyczno-Krajoznawczego.

Koło, o którym mowa, rozpoczęło swoją działalność z początkiem roku szkolnego 2016/2017, a jego pomysłodawczyniami są panie Elżbieta Borkowska i Małgorzata Gańska - Niemczyk.  Skierowane jest do uczniów klas IV-VI i ma na celu propagowanie idei aktywnego wypoczynku w kontakcie z naturą, sztuką, kulturą i historią Polski oraz Gminy Serock.

Działalność Koła częściowo pokrywa się z realizacją założeń innowacji pedagogicznej pt. „Serock – miasto moje, a w nim…”, której autorami są nauczyciele szkoły, napisanej z okazji 600 - lecia uzyskania praw miejskich przez nasze miasto.

W tym miesiącu przeprowadzone zostały już dwie imprezy turystyczne. W piątek 9 września odbył się Wrześniowy Rowerowy Rajd Pamięci, na którym pokonując 25 - kilometrową trasę Wierzbica – Zegrze – Serock,  mogliśmy podziwiać zabytki i walory przyrodnicze gminy Serock z perspektywy siodełka rowerowego. W sobotę uczestników Rodzinnego Spływu Kajakowego z Karniewka do Wierzbicy zachwycał błękit Narwi, który był prawdziwym balsamem dla duszy wszystkich kajakarzy.

Już niedługo kolejna wyprawa, tym razem do Wielkopolski szlakiem pierwszych Piastów. Odwiedzimy Biskupin i Gniezno, miasto św. Wojciecha – patrona Serocka. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas!

 

 

                                   Opiekunowie Koła:

                   E. Borkowska,  M. Gańska - Niemczyk

„Dzwonek na obiad”

Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


         

           Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  W roku szkolnym  2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole  w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.

O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

Wniosek elektroniczny: 

http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

W sali gimnastycznej zgromadzili się wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas  I-V   rada pedagogiczna ,pracownicy administracji i obsługi, zaproszeni goście i licznie przybyli rodzice. Wprowadzono sztandar szkolny.  Dyrektor Szkoły - Krystyna Affek powitała wszystkich zgromadzonych..  Poinformowała, że w roli prowadzących uroczystość pojawi się para  konferansjerów    Aleksandra   Ksieniewicz    i  Rafał  Klik.

Wszyscy zebrani powitali parę gorącymi brawami. Aleksandra i Rafał wyrazili nadzieję, że postarają się jak najlepiej wypełniać swoją rolę i razem z Panią Dyrektor sprawnie poprowadzić uroczystość.  Zaproponowali, aby rozpoczęła ona podsumowaniem wyników klasyfikacji i promocji  w br. szkolnym  oraz poinformowała o wszystkich najważniejszych sukcesach wypracowanych przez uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor podała do wiadomości kilka najważniejszych danych dotyczących kończącego się roku szkolnego 2015/16:

Liczba dzieci w szkole-495 . Niepromowanych jest w tej chwili 2 uczniów, którzy będą zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

Średnia szkoły wyniosła 4,27. Najwyższe średnie uzyskały klasy:   IVb – 4,50    IVa – 4,29      Va i  VIb – 4,27

54 uczniów z klas IV-VI uzyskało średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie i otrzymało świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

35 uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0, najwyższe osiągnięcia sportowe oraz co najmniej dobre zachowanie, otrzymało stypendia finansowe.

W klasach I-III   113 dzieci otrzymało nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce.

Średnia frekwencja w szkole wyniosła 92,45% Najlepiej uczęszczały klasy:

II a -96,4%    IIc - 94,6 %    Vc -94,4 %    IVa-93,9 %    IIIa- 93,6 %  Va -93,48%     Ic 93,2%

49 uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy za wzorową frekwencję gdyż nie opuścili żadnego albo jeden dzień nauki. 

Czytaj więcej...