Uczestniczymy w programie MEN "Programowanie w szkole"

Zapraszamy na spotkania edukacyjne dla rodziców

Zapraszamy na spotkania edukacyjne dla rodziców

w dniu 21 marca 2017 r.

 

Rodzice uczniów klas kl I – III

Godzina 17.00,  sala 44 spotkanie z mgrMałgorzatą Więczkowską  pedagogiem – medioznawcąna temat profilaktyki medialnej- wpływu na wychowanie dziecka mass mediów (manipulacja i zagrożenia).

 

Rodzice uczniów klas kl IV i wszyscy zainteresowani

Godzina 18.00, sala 54 spotkanie z Dyrektorem Centrum Pedagogiki Praktycznej panem Michałem Przybyłowicz pt : ,,Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice’’.

Zaproszenie na spotkanie 9 marca

 

Święto Patrona Szkoły 2017

 

W ostatni dzień przed feriami, czyli 10 lutego 2017 r., obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły. Z okazji 544. rocznicy urodzin słynnego astronoma został przygotowany- pod kierunkiem pani Ewy Żmijewskiej - projekt edukacyjny pt. "Mikołaj Kopernik - człowiek, który sięgnął do gwiazd", który zawierał szereg interesujących zadań. Do realizacji powyższego zagadnienia zaangażowała się cała społeczność szkolna.  W tym naukowym przedsięwzięciu przyświecała nam myśl naszego duchowego opiekuna: "Próżnowaniem poniża się dary  natury".  

Oto lista zadań dla małych naukowców:

 

 

kasy I -  "Portret Mikołaja Kopernika"

 

kasy II - "Konkurs pięknego czytania legend o Toruniu"

 

kasy III - Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku  oraz  "Okładka dzieła M. Kopernika" - konkurs plastyczny

 

kasy IV - "Primum non nocere, czyli po pierwsze nie szkodzić" - redagowanie recepty z czasów M. Kopernika 

 

kasy V - "Kosmiczna sonda SEROCK 600" - zadanie techniczne  

 

kasy VI - ''Mamy patrona, który sięgnął do gwiazd" - redagowanie listu do przyjaciela na temat osiągnięć M. Kopernika. 

 

 klasy IV - VI - konkurs wiedzy o M. Koperniku

 

 

      Dziękinscenizacji starannie przygotowanej przez klasy: IV b i IV a pod kierunkiem  pani Małgorzaty Gańskiej-Niemczyk i pani Katarzyny Tulin poznaliśmy interesujące fakty z życia Mikołaja Kopernika. Część artystyczną akademii uświetnił   - jak zwykle - pełen radosnej energii  występ chóru pod kierunkiem pani Anety Nasalskiej.  

 

W drugiej części uroczystości dowiedzieliśmy się w czyje ręce trafiły "Kopernikówki". W tym roku szkolnym statuetki otrzymali:

 

polonista - Maria Sobiech kl. VIb

 

matematyk - Jakub Rybak kl. VIa

 

poliglota - Katarzyna Powalska kl. VIb

 

historyk - Oskar Dębek kl. Vb

 

przyrodnik - Wiktor Solmiński kl. VIc

 

plastyk - Jakub Cielenkiewicz  kl. VIa

 

muzyk - Jakub Rybak kl. VIa

 

informatyk - Oliwia Szajda kl. VIb

 

religioznawca - Julia Szymańska   kl. VIc

 

sportowiec - Dawid Staniszewski  kl. VIa

 

 W tym dniu cała społeczność szkolna delektowała się smakiem toruńskich pierników.  Tegoroczne Święto Szkoły było naprawdę udane. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ewa Żmijewska

Ferie 2017

Kierownikami wypoczynku są:

 

P. Krystyna Affek - 13 - 17 II 2017r.

 

P. Barbara Pszczoła - 20 - 24 II 2017r.

 

tel 22 7827311

 

 

ZOBACZ OFERTĘ

 

Sposób zgłaszania się na poszczególne formy wypoczynku:

1) pobranie (ze strony internetowej, od wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły) Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku,

POBIERZ

2) złożenie wypełnionej karty u wychowawczyń świetlicy szkolnej: pani Katarzyny Krokwińskiej lub pani Ewy Tomaszewskiej - ze wskazaniem terminu i formy wypoczynku oraz dokonanie stosownej opłaty.

Termin składania kart: od 26 stycznia 2017 r. do wyczerpania miejsc