Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017

OGŁOSZENIE!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się 01.09.2016 (czwartek) według następującego harmonogramu:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, KLASY I  i  II

godz. 9.30 – inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej

Po uroczystości odbędą się spotkania  w klasach z wychowawcami.

  

KLASY:  III, IV, V, VI

9.30 - spotkania z wychowawcami w klasach

10.30 – uroczysta inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej

11.45 – msza święta

-dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I  idą do kościoła pod opieką rodziców

-uczniowie klas  II – VI  idą do kościoła pod opieką wychowawców

Informacja dla uczniów, którzy w dniu inauguracji będą korzystać z autokaru szkolnego

Przewóz uczniów szkoły podstawowej  - autokar wyjedzie z Serocka o godz. 8.30 (pierwszy przystanek - Gąsiorowo)

Odwóz uczniów ok. godz. 13.00

 

„Dzwonek na obiad”

Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


         

           Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  W roku szkolnym  2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole  w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.

O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

Wniosek elektroniczny: 

http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

W sali gimnastycznej zgromadzili się wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas  I-V   rada pedagogiczna ,pracownicy administracji i obsługi, zaproszeni goście i licznie przybyli rodzice. Wprowadzono sztandar szkolny.  Dyrektor Szkoły - Krystyna Affek powitała wszystkich zgromadzonych..  Poinformowała, że w roli prowadzących uroczystość pojawi się para  konferansjerów    Aleksandra   Ksieniewicz    i  Rafał  Klik.

Wszyscy zebrani powitali parę gorącymi brawami. Aleksandra i Rafał wyrazili nadzieję, że postarają się jak najlepiej wypełniać swoją rolę i razem z Panią Dyrektor sprawnie poprowadzić uroczystość.  Zaproponowali, aby rozpoczęła ona podsumowaniem wyników klasyfikacji i promocji  w br. szkolnym  oraz poinformowała o wszystkich najważniejszych sukcesach wypracowanych przez uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor podała do wiadomości kilka najważniejszych danych dotyczących kończącego się roku szkolnego 2015/16:

Liczba dzieci w szkole-495 . Niepromowanych jest w tej chwili 2 uczniów, którzy będą zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

Średnia szkoły wyniosła 4,27. Najwyższe średnie uzyskały klasy:   IVb – 4,50    IVa – 4,29      Va i  VIb – 4,27

54 uczniów z klas IV-VI uzyskało średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie i otrzymało świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

35 uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0, najwyższe osiągnięcia sportowe oraz co najmniej dobre zachowanie, otrzymało stypendia finansowe.

W klasach I-III   113 dzieci otrzymało nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce.

Średnia frekwencja w szkole wyniosła 92,45% Najlepiej uczęszczały klasy:

II a -96,4%    IIc - 94,6 %    Vc -94,4 %    IVa-93,9 %    IIIa- 93,6 %  Va -93,48%     Ic 93,2%

49 uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy za wzorową frekwencję gdyż nie opuścili żadnego albo jeden dzień nauki. 

Czytaj więcej...

Serock bez elektrośmieci

 

   

        Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu bardzo dziękują Rodzicom, Uczniom i wszystkim Przyjaciołom Szkoły Podstawowej w Serocku za aktywny udział w marcowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy bardzo dużo elektrośmieci. W drugiej połowie września planujemy podobną zbiórkę. Punkty ze zbiórki marcowej i wrześniowej zsumujemy i wymienimy na potrzebne dla dzieci pomoce.

Dziękujemy jednocześnie Radzie Rodziców za pomoc w realizacji tego projektu oraz doposażenie pracowni przyrodniczej.

Przystąp z nami do projektu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Przynieś ZSEiE we wrześniu do szkoły! Nie wyrzucaj!

APEL DLA KLAS IV- VI – PODSUMOWUJĄCY KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE I INNE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Do sukcesu dochodzi się powoli,
droga ta czasem boli.
nigdy nie dowiesz się jak sukces smakuje,
dopóki pójść tą drogą nie spróbujesz.

Czasem chcesz osiągnąć wiele,
więcej niż sąsiedzi i przyjaciele
dojść do wyznaczonego celu,
lecz pamiętaj przy tym,
że sukces ma ojców wielu.

Nałóż sobie dyscyplinę już na starcie
o swoich osiągnięciach mów otwarcie,
z siebie daj tyle, ile trzeba
i módl się przy tym o pomoc z nieba.

Potem rozkoszuj się tym co osiągnąłeś,
ciesz się ze zdobycia celu
jaki sobie powziąłeś
i choć roztacza się wokół ciebie dobra aura
nigdy w życiu nie osiadaj na laurach.

Tymi słowami uczennica klasy VI a – Natalia Pawlicka rozpoczęła apel, który odbył się 20 czerwca.
Na apelu tym zostali nagrodzeni wszyscy, którzy odnieśli sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i sprawdzianie klas VI.
1.W bieżącym roku szkolnym , jak co roku odbywał się Minikonkurs Matematyczny.
Najlepsi matematycy klas IV- VI, rywalizowali na szczeblu szkolnym. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 6 osób,
Łukasz Rydzewski, Szymon Skrzypniak, Jakub Rybak, Karol Szachna, Jakub Topczewski, i Natalia Lipińska.
Finalistami etapu powiatowego zostali : Szymon Skrzypniak klasa IV b oraz Jakub Rybak – klasa V a.
2. W Międzynarodowym Konkursie Kangur wyróżnienia otrzymali: w kategorii klas IV-
Leszczyński Antoni, Rydzewski Łukasz i Skrzypniak Szymon, w kategorii klas VI – Natalia Lipińska VI a

Czytaj więcej...