Losowanie szafek

Uwaga!

W dniu 9 września 2014 r. o godz. 17.50 (po zebraniach klasowych 0-III) odbędzie się losowanie szafek szkolnych .

Zainteresowane osoby zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkole

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku informuje, iż od 1 września 2014 r. czynne są trzy wejścia do budynku od strony dziedzińca szkolnego:

1)     wejście główne – dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły podstawowej,

2)     wejście gimnazjum – dla uczniów, rodziców i pracowników gimnazjum,

3)     dodatkowo – od godz. 7.00 do godz. 9.00 – wejście dla wychowanków oddziału przedszkolnego C oraz ich rodziców.

 

W celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i wychowanków  – w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum im. Romualda Traugutta - od 1 września 2014 r. wprowadza się następujące zasady:

1.       Zamyka się wejście do szkoły od strony ul. Pułtuskiej. Przebywanie osób       z zewnątrz będzie monitorowane przez pracowników szkoły, którzy będą w tym celu pełnili dyżur w wyznaczonym miejscu.

2..       Uczniowie i pracownicy gimnazjum korzystają wyłącznie z wejścia dla gimnazjalistów. Nad przestrzeganiem tego zapisu czuwać będą nauczyciele dyżurujący w suterenie - według harmonogramu dyżurów w gimnazjum.

3.       Gimnazjaliści poruszają się klatką schodową gimnazjum.

4.       Na lekcje muzyki i zajęć artystycznych uczniowie oczekują na korytarzu gimnazjum na pierwszym piętrze. Do sali udają się dopiero po dzwonku pod opieką nauczyciela muzyki.

5.       Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie gimnazjum oczekują na I piętrze. Po dzwonku na lekcję wchodzą do sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela.

6.       Z biblioteki i centrum multimedialnego uczniowie gimnazjum korzystają tylko w obecności nauczyciela bibliotekarza gimnazjum. Harmonogram jego pracy zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

7.       Obiady dla uczniów gimnazjum będą wydawane w stołówce szkolnej od godz. 13.30,  podczas trzeciej zmiany, z wyjątkiem uczniów, którzy kończą zajęcia o godz. 12.30 lub wychodzą na lekcje wychowania fizycznego do hali sportowej. Lista tych uczniów będzie przekazana nauczycielowi dyżurującemu w stołówce. Nadzorować to będzie nauczyciel gimnazjum pełniący dyżur w suterenie.

8.       Na odjazd autokaru gimnazjaliści oczekują w klubie gimnazjalisty.

9.       Nauczyciele gimnazjum pełnią dyżur w stołówce szkolnej podczas III zmiany obiadowej.

10.  Uczniowie gimnazjum korzystają ze sklepiku szkolnego wyłącznie w gimnazjum.

W dniu 27 czerwca 2014 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2013/2014.

     W sali gimnastycznej zgromadzili się: zaproszeni goście, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz licznie przybyli rodzice. Wprowadzono sztandar szkolny.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego chór  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pod batutą Pana Mariana Różyckiego wprowadził słuchaczy w pogodny nastrój zwiastujący nadejście wakacji.  Po tym występie głos zabrała Pani Dyrektor Krystyna Affek. Powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości.Zapowiedziała, że po raz pierwszy w roli prowadzących wystąpią uczniowie: Angelika Przybyszewska i Gustaw Klyszcz.Wszyscy zebrani powitali parę konferansjerów gorącymi brawami. Angelika i Gucio wyrazili nadzieję, że postarają się jak najlepiej wypełniać swoją rolę i razem z Panią Dyrektor sprawnie poprowadzić uroczystość. Zaproponowali, aby dokonała ona podsumowania naszej pracy w tym roku szkolnym.

Czytaj więcej...

Pożegnanie klas VI

Duża wiedza czyni skromnym, mała zarozumiałym.

Puste kłosy dumnie wznoszą się ku niebu,

kłosy pełne ziarna w pokorze chylą się ku ziemi.

                                                           Caldwell Erskine

 

26 czerwca 2014 uroczyście pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych wychowanków. Absolwenci  rozpoczęli ceremonię w rytmie poloneza. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego szkolny chór pod kierownictwem pana Mariana Różyckiego wykonał jakże trafnąy na tę okoliczność utwór „Nadchodzi już pożegnania czas". Następnie chór wprowadził nas w atmosferę wakacji utworami „Lato pachnące miętą” oraz „Burza”, a zespół muzyki dawnej uświetnił tę część uroczystości, wykonując dwa krótkie utwory muzyczne. Muzyczny koncert stanowił wspaniałe preludium do  tej podniosłej uroczystości.

Czytaj więcej...

Dyżur wakacyjny

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku informuje, że w sierpniu 2014 r. oddział przedszkolny w naszej placówce pełni dyżur wakacyjny, na który można zgłaszać dzieci 5 i 6 – letnie.

W tym czasie stołówka szkolna nie przygotowuje posiłków, dzieci otrzymają jedynie ciepłą herbatę, natomiast rodzice muszą zapewnić im wyżywienie.

      Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły w celu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2014 r.