25 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka

Huczne 25 urodziny Konwencji

o Prawach Dziecka

„Niech się wreszcie każdy dowie

I rozpowie w świecie całym,

Że dziecko to także człowiek,

Tyle, że jeszcze mały.”

            Dokładnie dziś - 20 listopada 2014 roku mija 25. rocznica uchwalenia przez Organizację Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Z tej okazji cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku oraz zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć niebywałe widowisko przygotowane przez Samorząd Uczniowski. Już po wejściu do sali dało się wyczuć radosną atmosferę wyczekiwania czegoś niecodziennego. Barwne dekoracje, flagi, stroje z wielu stron świata … i nikt się nie zawiódł. Było obłędnie kolorowo, wesoło i z przytupem!

Zobacz zdjęcia

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego

        Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym naliczane są po zakończonym miesiącu. Informacje o kwocie do zapłaty będą przekazywane rodzicom przez wychowawców grup na początku każdego miesiąca.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe: 74 8013 0006 2007 0015 1193 0002 do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od października. W tytule wpisać:

Opłata miesięczna za świadczenia oddziału przedszkolnego,

 imię i nazwisko dziecka,

 grupa,

 miesiąc, za który jest wpłata.

Wpłacana kwota powinna być zgodna z wyliczeniem (bez nadpłat). 

Rodziny wielodzietne, które posiadają „Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+’’, mają możliwość skorzystania ze zniżki w opłacie za świadczenia oddziału przedszkolnego w wysokości 50 % . Z ulgi w opłacie skorzystać mogą również rodziny, w których dwoje lub więcej dzieci korzysta ze świadczeń oddziału przedszkolnego. Z opłaty zwolnieni są wychowankowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Polska, jest takie miejsce, taki kraj ...

 

           apel 2 20141116 1136855845
   

Obchody Narodowego Święta Niepodległości były okazją do spotkania całej społeczności Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku  na uroczystej akademii. Ranga tego święta wymaga wyjątkowej oprawy, zatem w tym dniu nie mogło zbraknąć pocztu sztandarowego, chóru i zespołu muzycznego oraz grupy małych aktorów   z klasy Va.

Zobacz  zdjęcia

Czytaj więcej...

Z wizytą w "Danone"

 danone 4 20141115 1890476709

5 listopada 2014 r. klasa I d wraz z kilkoma uczniami z klasy III a była z wizytą w firmie Danone w Warszawie. Siedziba zakładu produkcyjnego onieśmieliła nas. Staraliśmy się cicho przemieszczać po korytarzach firmy, tak by nie przeszkadzać nikomu w codziennej pracy. Spotkanie z przedstawicielem firmy rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej, z której można było dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat powstawania jogurtów oraz historii firmy. Znalazły się też w niej ważne informacje na temat prawidłowego odżywiania oraz wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Nagrodą za poprawne wypowiedzenie trudnych nazw „dobrych” bakterii dodawanych do produktów Danone była degustacja . Serki, jogurty błyskawicznie znikały ze stolików, a w sali słychać było westchnienie zadowolenia. Następnie w specjalnych strojach ochronnych dzieci zaczęły zwiedzać fabrykę z okien galerii. Miały możliwość zaobserwować, w jaki sposób produkowana jest żywność, którą potem kupujemy i spożywamy. Ogromną niespodzianką była wizyta Małego Głoda, który po entuzjastycznym powitaniu przez dzieci chętnie pozował do wspólnych zdjęć. Dużym wyzwaniem było skomponowanie własnego jogurtu. Na koniec spotkania odbył się quiz z zapamiętanej wiedzy. Kolejna niespodzianka czekała na nas na pożegnanie – prezenty od firmy Danone.
Bardzo dziękujemy przedstawicielom firmy Danone za miłe przyjęcie. Ta wycieczka to nie tylko wspaniałe przeżycie, ale bardzo pouczająca lekcja na temat zdrowego odżywiania.

 Zobacz  zdjęcia

Wicemistrzowie Mazowsza

sportowcy 7 20141117 1836696948

           W dniu 30 października 2014r. drużyna naszych sportowców  odebrała nagrody za zajęcie II miejsca w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w roku szkolnym 2013/14. Uroczyste spotkanie przedstawicieli szkół odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legionowie.

Nagrodą dla szkoły była pamiątkowa statuetka, którą Starosta Jan Grabiec przekazał na ręce Dyrektor Szkoły Pani Krystyny Affek oraz nagroda pieniężna.

Drużyna w gimnastyce sportowej  w składzie:  Gorczyński Bartłomiej,  Kozłowski Kuba, Sperczyński Tomasz, Mendyk Maksymilian, Klyszcz Gustaw, Ostaszewski  Rafał, Borkowski Jakub, Klik Rafał, Karpik Kacper, Kopacz Jakub otrzymała nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wręczono także nagrody i dyplomy uczestnikom Indywidualnych Mistrzostw Województwa kat. „Skrzaty”. Otrzymali je :  Mateusz Zalewski i Dawid Staniszewski.

Wyrazy podziękowania za przygotowanie młodzieży  i gratulacje  za wysoki sukces naszej szkoły w końcowej rywalizacji otrzymały nasze trenerki Panie Barbara Klik i Katarzyna Tulin.

Zobacz zdjęcia