Ślubowanie klas pierwszych

     8 października 2014 r. panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie klas pierwszych ubrani w stroje galowe, odświętna dekoracja sali a wszystko po to, aby ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyły się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: Katarzyny Humięckiej (Ia), Marzeny Owieczki (Ib), Agnieszki Marjańskiej (Ic) oraz Marty Oleksiak (Id). Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie oraz zdolności wokalne przed licznie zgromadzoną publicznością. Miały również do wykonania kilka zadań, które zaliczyli celująco. W nagrodę zostali obdarowani specjalnymi odznakami od prowadzących  uroczystość – Emilii Jarosińskiej, Angeliki Przybyszewskiej oraz Gustawa Klyszcza z klasy V b. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu uroczystej przysięgi pani dyrektor Krystyna Affek oraz pani wicedyrektor Barbara Pszczoła dokonały symbolicznego pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- wypowiadały słowa, dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion najmłodszych uczniów.

Następnie wychowawczynie wręczyły swoim podopiecznym legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. W ten sposób 93 uczniów rozpoczęło pierwszy etap edukacji szkolnej.

                                                                                                   Katarzyna Humięcka

Wyjazd do teatru

Dnia 7 października 2014r. uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami wyjechali do Legionowa, by w Sali Widowiskowej Ratusza Miejskiego obejrzeć spektakl teatralny pt. „Piotruś Pan i piraci”.

Aktorzy z Zespołu Katolickiego Teatru Edukacji  zaprosili młodych widzów do niezwykłej krainy marzeń i snu pełnej humoru sytuacyjnego i słownego.

Dodatkowo bogata aranżacja środków scenicznych: charakteryzacja, ciekawe rekwizyty, zaskakujące rozwiązania oprawy świetlnej i muzycznej spowodowały , że dzieci z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyły w akcjach dziejących się na scenie. Było radośnie i  rytmicznie . Spektakl bardzo się podobał. Widzowie podziękowali aktorom gromkimi brawami.

Bezpieczeństwo w szkole

         W dniach 24 i 25 września 2014 r. odbyły się spotkania na forum z uczniami, na których pani pedagog oraz pani dyrektor przypomniały uczniom zasady "Szkoły bez przemocy" oraz inne ważne sprawy związane z bezpiecznym funkcjonowaniem  w szkole m.in.;

- korzystanie z telefonów komórkowych,

- przebywanie na przerwach,

- sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych,

- odpowiedzialność prawna nieletnich.

Przekaz słowny poparty był prezentacją multimedialną oraz ciekawymi przykładami z życia szkoły dostosowanymi do wieku odbiorców. Uczniowie byli zainteresowani tematyką i w skupieniu przyjęli przekazane treści.

Wyjazd integracyjny klas IV

Jak co roku uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wyjechali na jeden dzień zajęć integracyjnych do Ośrodka ,,Caritas’’ w Popowie.

Nadrzędnym celem wyjazdu było:

-  pogłębienie  integracji zespołu klasowego,

- bliższe  poznanie uczniów przez wychowawcę i pedagoga szkolnego

- diagnoza relacji międzyuczniowskich

Podczas dwugodzinnych warsztatów ukazano uczniom znaczenie wzajemnego zaufania i akceptacji,  zasady właściwego komunikowania się oraz sposoby na radzenie sobie z konfliktem. Założone cele zostały zrealizowane poprzez spisanie kontraktu klasowego, autoprezentacje uczniów, ćwiczenia  aktywnego słuchania oraz zabawy z chustą animacyjną. Po warsztatach w sali miło było wspólnie spożywać kiełbaski upieczone na ognisku i bawić się na świeżym powietrzu. Czyste powietrze, piękna woń popowskiego lasu oraz wzajemna akceptacja rówieśników sprawiły, że dobry nastrój nie opuszczał nikogo. 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Dnia 1 września 2014r.  rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny.

W sali gimnastycznej szkoły zebrała się cała społeczność uczniowska.

Wprowadzono sztandar szkolny.  Po odśpiewaniu hymnu państwowego w roli  prowadzącej uroczystość pojawiła się Pani Małgorzata Gańska- Niemczyk – nauczycielka przyrody i plastyki.

Powitała wszystkich zebranych na uroczystości: zaproszonych gości, dyrekcję szkoły , radę pedagogiczną i licznie przybyłych rodziców. Następnie uczniowie klas  IV i VI   Kasia Sukiennik, Angelika Przybyszewska, Emilia Jarosińska, Bartek Aniszewski przedstawili  krótkie wspomnienie września 1939 roku, kiedy to 75 lat temu rozpoczęła się tragiczna w dziejach ludzkości II wojna światowa. Krótki rys historyczny tych wydarzeń i poezja  przypomniały męczeństwo narodu polskiego  i  heroiczną walkę z okupantem . Zgromadzeni w sali gimnastycznej uczestnicy uroczystości  minutą ciszy uczcili  pamięć poległych w obronie Ojczyzny. Po krótkiej części artystycznej  głos zabrała Pani Dyrektor  Krystyna Affek. Poinformowała zebranych o  organizacji nowego roku szkolnego.

W szkole uczyć się będzie 413 uczniów  w klasach I-VI   oraz 69 wychowanków oddziałów  przedszkolnych.

Szczególnie ciepło powitała uczniów najmłodszych,  dla których dopiero zaczyna się szkolna podróż. Życzyła maluchom, aby poczuli się dobrze i bezpiecznie , zapewniła  dzieci  o opiece ze strony nauczycieli i starszych uczniów.

Od Pani  wicedyrektor  Barbary Pszczoły rodzice otrzymali informację o zasadach bezpieczeństwa , które będą obowiązywały w szkole,   pracy świetlicy, dowożeniu uczniów, zasadach funkcjonowania stołówki szkolnej.

Dyrektor Krystyna Affek poinformowała, że   w okresie  wakacji  w szkole wykonano dużo   prac remontowych, aby uczniowie mogli się uczyć w odnowionych salach z nowym wyposażeniem poprawiającym warunki pracy .

Opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani Katarzyna Tulin odczytała List od Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka.

Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym nowych nauczycieli, którzy podejmują od września br. pracę w naszej szkole. Są to Panie Ewa Stradomska- nauczycielka muzyki,   Aldona Suska i Edyta Walczak- nauczycielki oddziału przedszkolnego,        Katarzyna Krokwińska i   Anna Korbuszewska wychowawczynie świetlicy,     Anna Gala- psycholog.

Podniosłym momentem było  złożenie  ślubowania przez Panią Elżbietę Borkowską- nauczycielkę języka angielskiego, która w trakcie wakacji uzyskała stopień nauczyciela mianowanego.

Na zakończenie swojego wystąpienia Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom, aby nadchodzący rok szkolny był rokiem pozytywnych doświadczeń, związanych ze zdobywaniem wiedzy, nowych umiejętności i rozwoju własnych zainteresowań.

W dalszej części uroczystości prowadząca uroczystość Pani Małgorzata Gańska-Niemczyk  poinformowała uczniów o przydziale wychowawstw w poszczególnych  klasach  i salach w których odbywać się będą lekcje.

Na tym uroczystość zakończono. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w poszczególnych klasach. Dopełnieniem uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego była uroczysta msza święta w kościele parafialnym.