„Dzwonek na obiad”

Drodzy rodzice, nauczyciele i dzieci!


         

           Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” w  roku szkolnym 2016/2017.

Już po raz 3 uczniowie wszystkich typów szkół i mogą się ubiegać o stypendium obiadowe w programie „Dzwonek na obiad” prowadzonym przez Fundację „Być Bardziej”.  Nabór wniosków na rok szkolny 2016/2017 rusza od 15 czerwca 2016r. i potrwa do 20 września. Decyduje kolejność wniosków.

W ramach prowadzonego od ponad 3 lat programu „Dzwonek na obiad”  pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Kuratoriów Oświaty i Władz Wojewódzkich  w Polsce Fundacja przyznała już wsparła już prawie 500 uczniów.  W roku szkolnym  2016/2017 dzieci i młodzież, których rodzice lub opiekunowie w szkole  w odpowiednim czasie złożą poprawnie wypełniony wniosek, mają szansę uzyskać stypendium obiadowe.

O udział w Programie „Dzwonek na obiad” mogą ubiegać się rodziny tych dzieci, których miesięczny dochód netto nie przekracza 800 złotych na jednego członka rodziny.

Wniosek elektroniczny: 

http://dzwoneknaobiad.pl/zglos-dziecko/.

Wcześniej warto zapoznać się z Vademecum stypendysty.

 

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

W sali gimnastycznej zgromadzili się wychowankowie oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas  I-V   rada pedagogiczna ,pracownicy administracji i obsługi, zaproszeni goście i licznie przybyli rodzice. Wprowadzono sztandar szkolny.  Dyrektor Szkoły - Krystyna Affek powitała wszystkich zgromadzonych..  Poinformowała, że w roli prowadzących uroczystość pojawi się para  konferansjerów    Aleksandra   Ksieniewicz    i  Rafał  Klik.

Wszyscy zebrani powitali parę gorącymi brawami. Aleksandra i Rafał wyrazili nadzieję, że postarają się jak najlepiej wypełniać swoją rolę i razem z Panią Dyrektor sprawnie poprowadzić uroczystość.  Zaproponowali, aby rozpoczęła ona podsumowaniem wyników klasyfikacji i promocji  w br. szkolnym  oraz poinformowała o wszystkich najważniejszych sukcesach wypracowanych przez uczniów naszej szkoły.

Pani Dyrektor podała do wiadomości kilka najważniejszych danych dotyczących kończącego się roku szkolnego 2015/16:

Liczba dzieci w szkole-495 . Niepromowanych jest w tej chwili 2 uczniów, którzy będą zdawać w sierpniu egzaminy poprawkowe z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

Średnia szkoły wyniosła 4,27. Najwyższe średnie uzyskały klasy:   IVb – 4,50    IVa – 4,29      Va i  VIb – 4,27

54 uczniów z klas IV-VI uzyskało średnią co najmniej 4,75 i bardzo dobre zachowanie i otrzymało świadectwo z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

35 uczniów, którzy osiągnęli średnią powyżej 5,0, najwyższe osiągnięcia sportowe oraz co najmniej dobre zachowanie, otrzymało stypendia finansowe.

W klasach I-III   113 dzieci otrzymało nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce.

Średnia frekwencja w szkole wyniosła 92,45% Najlepiej uczęszczały klasy:

II a -96,4%    IIc - 94,6 %    Vc -94,4 %    IVa-93,9 %    IIIa- 93,6 %  Va -93,48%     Ic 93,2%

49 uczniów naszej szkoły otrzymało dyplomy za wzorową frekwencję gdyż nie opuścili żadnego albo jeden dzień nauki. 

Czytaj więcej...

Serock bez elektrośmieci

 

   

        Członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Wolontariatu bardzo dziękują Rodzicom, Uczniom i wszystkim Przyjaciołom Szkoły Podstawowej w Serocku za aktywny udział w marcowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Dzięki Państwa zaangażowaniu zebraliśmy bardzo dużo elektrośmieci. W drugiej połowie września planujemy podobną zbiórkę. Punkty ze zbiórki marcowej i wrześniowej zsumujemy i wymienimy na potrzebne dla dzieci pomoce.

Dziękujemy jednocześnie Radzie Rodziców za pomoc w realizacji tego projektu oraz doposażenie pracowni przyrodniczej.

Przystąp z nami do projektu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Przynieś ZSEiE we wrześniu do szkoły! Nie wyrzucaj!

APEL DLA KLAS IV- VI – PODSUMOWUJĄCY KONKURSY, ZAWODY SPORTOWE I INNE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Do sukcesu dochodzi się powoli,
droga ta czasem boli.
nigdy nie dowiesz się jak sukces smakuje,
dopóki pójść tą drogą nie spróbujesz.

Czasem chcesz osiągnąć wiele,
więcej niż sąsiedzi i przyjaciele
dojść do wyznaczonego celu,
lecz pamiętaj przy tym,
że sukces ma ojców wielu.

Nałóż sobie dyscyplinę już na starcie
o swoich osiągnięciach mów otwarcie,
z siebie daj tyle, ile trzeba
i módl się przy tym o pomoc z nieba.

Potem rozkoszuj się tym co osiągnąłeś,
ciesz się ze zdobycia celu
jaki sobie powziąłeś
i choć roztacza się wokół ciebie dobra aura
nigdy w życiu nie osiadaj na laurach.

Tymi słowami uczennica klasy VI a – Natalia Pawlicka rozpoczęła apel, który odbył się 20 czerwca.
Na apelu tym zostali nagrodzeni wszyscy, którzy odnieśli sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i sprawdzianie klas VI.
1.W bieżącym roku szkolnym , jak co roku odbywał się Minikonkurs Matematyczny.
Najlepsi matematycy klas IV- VI, rywalizowali na szczeblu szkolnym. Do etapu powiatowego zakwalifikowało się 6 osób,
Łukasz Rydzewski, Szymon Skrzypniak, Jakub Rybak, Karol Szachna, Jakub Topczewski, i Natalia Lipińska.
Finalistami etapu powiatowego zostali : Szymon Skrzypniak klasa IV b oraz Jakub Rybak – klasa V a.
2. W Międzynarodowym Konkursie Kangur wyróżnienia otrzymali: w kategorii klas IV-
Leszczyński Antoni, Rydzewski Łukasz i Skrzypniak Szymon, w kategorii klas VI – Natalia Lipińska VI a

Czytaj więcej...

Spotkanie historyczno-przyrodnicze

,,600 lat Serocka-pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości’’

spot 7 20160621 11588969547 czerwca br. przedstawiciele klas trzecich ze szkół podstawowych naszej gminy, wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w spotkaniu historyczno - przyrodniczym pt.:,,600 lat Serocka-pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości’.’

Jego głównym celem było wzbogacenie wiedzy o własnym regionie i jego dziedzictwie oraz rozwijanie zainteresowań otoczeniem przyrodniczym i jego ochroną.

Pomysłodawczynią i koordynatorką całego przedsięwzięcia była pani Krystyna Leleń-nauczycielka Szkoły Podstawowej w Serocku – tegorocznego organizatora integracyjnej imprezy. Reprezentanci szkół, ubrani w koszulki w barwach serockiej flagi, spotkali się przed ratuszem z burmistrzami: p. Sylwestrem Sokolnickim i p. Józefem Zającem, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska p. Anną Kamolą, kierownikiem Referatu Komunikacji Społecznej p. Beatą Roszkowską i przewodnikiem turystycznym p. Marzeną Baranowską.

Wszyscy zostali gorąco powitani przez dyrekcję szkoły p. Krystynę Affek i p. Barbarę Pszczołę, następnie pod opieką przewodnika ruszyli w podróż po najciekawszych historycznych zakątkach Serocka.

Po długiej, ciekawej wycieczce, bogatsi w wiedzę o naszej miejscowości, uczestnicy dotarli do budynku SP w Serocku, gdzie po krótkim poczęstunku przystąpili do realizacji kolejnego punktu programu – multimedialnych prezentacji dotyczących roślin i zwierząt chronionych, pomników przyrody i ciekawostek przyrodniczych z okolic szkolnych obwodów. W tej części  towarzyszyła nam dyrektor oświaty p. Alicja Melion.

Przed tak szerokim gremium młodzi przyrodnicy prezentowali przygotowane przez siebie prace. Wszystkie zasługiwały na uznanie.  Z ogromną uwagą i zaciekawieniem słuchaliśmy o zabytkach architektury i ciekawych elementach krajobrazu naszej gminy. Uczennice klasy VI przedstawiły prezentacje na temat zagrożeń we współczesnym świecie. Na zakończenie każda ze szkół otrzymała drzewko wraz z tabliczką upamiętniającą nasze spotkanie. Drzewka zostaną posadzone na terenie okalającym macierzystą szkołę. Uczniowie zostali też obdarowani upominkami – planszową grą dydaktyczną autorstwa p. Krystyny Leleń, mapami gminy i albumem o Serocku. Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie. Cieszymy się, że razem mogliśmy odkrywać piękno naszej małej ojczyzny. 

Zobacz zdjęcia