Czytanie powieści Bolesława Prusa pt."Lalka" w Szkole Podstawowej w Serocku

  „ Musimy młodzież nasycić pięknymi i czystymi ideami naszych przodków, by nie zgubiła się w chaosie współczesnych wydarzeń .”    
 
                   Szkoła Podstawowej w Serocku  idzie z duchem czasu i bacznie obserwuje to, co się dzieje w kulturze i dlatego klasy szóste spotkały się na międzyklasowym czytaniu powieści Bolesława Prusa pt."Lalka". Z inicjatywy pani Ewy Żmijewskiej 21 września 2015 r. zorganizowano szkolną wersję 4. edycji ogólnopolskiej akcji Czytanie Narodowe. Do wspólnego czytania (lub oddawania się lekturze)  zaproszono uczniów oraz nauczycieli. Najpierw pani bibliotekarka,  Teresa Dytynia,k przedstawiła słuchaczom problematyką utworu, po czym przeczytała swój ulubiony fragment powieści. I już od tej chwili  odbyło się czarowaniem słowem.  Dzięki pani Małgorzacie Gańskiej -  Niemczyk uczniowie mieli okazję poznać fragment  pamiętnika starego subiekta. Następnie lektorzy z kas VI a i VI b - Natalia Topczewska, Monika Tomczuk, Maria  Matuszewska , Gustaw Klyszcz, Aleksandra Janczak oraz Emilia Jarosińska pięknie zaprezentowali kolejne akapity wspaniałego dzieła Bolesława Prusa. Technika czytania szkolnych lektorów zachwyciła zebranych, czego dowodem była wymowna cisza. W ten sposób uczniowie udowodnili, że nie są  za mali ani do słuchania, ani do czytania klasyki literackiej. Wspólne czytanie powieści "Lalka" pobudziło wyobraźnię młodych czytelników. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że język jest żywą materią i zmienia się na przestrzeni wieków, bo który uczę dziś powie: "U znajomego subiekta nabyłem surducik i kajecik".                                                                                                                                                                                                                                                      
Ewa Żmijewska

Bitwy Polskiego Września

         Dnia 8.09.2015r.uczniowie klasy IVa oraz klasa VIb odwiedzili Urząd Miasta i Gminy w Serocku w celu obejrzenia wystawy pt. „Bitwy Polskiego Września”. Ekspozycja dotyczyła II wojny światowej, której siedemdziesiątą szóstą rocznicę obchodziliśmy I września. Oglądając plansze ustawione w jednym z pomieszczeń ratusza dowiedzieliśmy się, jak wyglądało nasze województwo- Mazowsze w czasie okupacji Polski przez naszych sąsiadów granicznych- Niemców. Poznaliśmy również losy Armii Krajowej, zakonspirowanej organizacji zbrojnej polskiego podziemia oraz bohaterów walczących o naszą wolność. Po obejrzeniu wystawy, pozostaliśmy w holu urzędu, by podziwiać piękne prace plastyczne mieszkańców gminy Serock wykonane z okazji Dnia Darów Ziemii.       

                      Dagmara Czestkowska i Angelika Przybyszewska  kl.VIb

Inauguracja Roku Szkolnego 2015/2016

 

uroczystosc 7 20150903 1656430042W dniu 1 września 2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016.  W sali gimnastycznej szkoły w I części uroczystości spotkali się uczniowie oddziałów przedszkolnych i  kl. I- II, natomiast w II części uroczystości klasy III-VI. Na inaugurację przybyli zaproszeni goście, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi.

Uroczyście wprowadzono sztandar szkolny i odśpiewano hymn państwowy.

Następnie Pani Dyrektor- Krystyna Affek powitała wszystkich zgromadzonych i oddała głos prowadzącym.

W roli prowadzących uroczystość wystąpili: Gustaw Klyszcz-uczeń klasy VIb oraz Pani Małgorzata Gańska-Niemczyk i Pan Marek Gorczyński. Powitali oni wszystkich zgromadzonych . W kilku słowach wspomniano wakacje. Szczególnym momentem było nawiązanie do tragicznego września 1939 r. dramatycznie zmieniającego historię Polski. Chwilą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy  polegli w obronie Ojczyzny. Uczennica klasy VI b - Emilka Jarosińska wzruszyła wszystkich  piękną recytacją wiersza „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, za co otrzymała gromkie brawa. 

Następnie prowadzący poprosili Panią Dyrektor o zabranie głosu. Powitała ona szczególnie ciepło  uczniów, którzy po raz pierwszy przybyli  do szkoły. Są to wychowankowie  2 oddziałów przedszkolnych oraz dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie I. Wyraziła nadzieję, że będą się czuli bardzo dobrze w otoczeniu troskliwych wychowawców i szybko zaadoptują się w środowisku szkoły.

Wtym roku szkolnym będą pracowali z nami również nowi nauczyciele, których Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim uczniom i rodzicom. Życzyła im owocnej pracy, aby mogli cieszyć się zaufaniem swoich wychowanków.

Następnie przedstawiła uczniom ich wychowawców w poszczególnych klasach. Zapoznała z harmonogramem  pracy świetlicy, dowożenia uczniów, funkcjonowania stołówki szkolnej. Pani Dyrektor poinformowała też o pracach remontowych, jakie trwały w okresie wakacji, aby stworzyć uczniom jak najlepsze warunki funkcjonowania w szkole.

Do wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej parę słów skierował Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Pan Józef Zając. Życzył  dzieciom sukcesów w nauce, aby mogły spełniać swoje marzenia i czuć się w szkole bezpiecznie.

Po zakończonej uroczystości w sali gimnastycznej odbyło się spotkanie z wychowawcami w klasach.  Inaugurację nowego roku szkolnego zakończyła uroczysta msza święta w kościele parafialnym .

Losowanie szafek

Losowanie szafek szkolnych odbędzie się w dniu 15 września 2015r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w losowaniu szafek szkolnych

proszone są o wypełnienie wniosku o przydział szafki szkolnej

i złożenie go w sekretariacie szkoły do dnia 15 września 2015r.

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego 2015/2016

 Opłaty za pobyt w oddziale przedszkolnym naliczane są po zakończonym miesiącu. Informację o kwocie do zapłaty, rodzice  otrzymywać będą na początku każdego miesiąca (od wychowawcy)

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe

 

74 8013 0006 2007 0015 1193 0002

W tytule trzeba wpisać:

Opłata miesięczna za świadczenia oddziałów przedszkolnych:

-    imię i nazwisko dziecka,

-    grupa

-    miesiąc, za który jest wpłata

 

Należy wpłacać kwotę zgodnie z wyliczeniem ( bez nadpłat ) do 15 –go dnia każdego miesiąca, począwszy od października 2015 r.

 

Rodziny wieloletnie, które posiadają  „ Serocką Kartę Dużej Rodziny 3+ ’’ mają możliwość skorzystania ze zniżki w wysokości 50 % w opłacie za świadczenia oddziału przedszkolnego.

 

Z ulgi w opłacie skorzystać mogą również rodziny, których dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny korzysta ze świadczeń oddziału przedszkolnego.

 

Z opłaty zwolnieni są  całkowicie wychowankowie objęci kształceniem specjalnym lub dzieci, u których orzeczono niepełnosprawność.

 

Zniżki lub całkowite zwolnienia z opłat są udzielane na wniosek rodzica, który można pobrać w sekretariacie szkoły.