Przydział sal na zebranie

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI        

w dniu 21 października 2014 r.

 

Klasa I a   p. K. Humięcka         zebranie odbędzie się w innym terminie                         

Klasa I b   p. Marzena Owieczka                                                  sala 14

Klasa I c   p. Agnieszka Marjańska                                              sala 36

Klasa II a   p. Krystyna Leleń                                                        sala 79

Klasa II b    p. Alicja Widawska                                                    sala 43

Klasa II c    p. Katarzyna Różycka                                                sala 73

Klasa III a   p. Dorota Krzyczkowska zebranie odbędzie się w innym terminie                                          

Klasa III b   p. Zofia Domańska                                                    sala 51

Klasa IV a   p. Barbara Klik                                                          sala 54

Klasa IV b   p. Sylwia Jarosińska                                                 sala 35

Klasa IV c   p. Kamila Mosak                                                        sala 40

Klasa V a    p. Ewa Żmijewska                                                      sala 41

Klasa V b    p. Elżbieta Borkowska                                               sala 78

Klasa VI a   p. M. Melnicka - Bachańska                                     sala 44

Klasa VI b   p. M. Gańska - Niemczyk                                         sala 50

Klasa VI c   p. Katarzyna Tulin                                                     sala 11

Uwaga!

W czasie trwania zebrania dyżur pełni mała świetlica

Ślubowanie klas pierwszych

     8 października 2014 r. panowała świąteczna atmosfera w naszej szkole. Uczniowie klas pierwszych ubrani w stroje galowe, odświętna dekoracja sali a wszystko po to, aby ślubowanie wypadło jak najbardziej uroczyście. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyły się tekstów wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób pod czujnym okiem swoich wychowawczyń: Katarzyny Humięckiej (Ia), Marzeny Owieczki (Ib), Agnieszki Marjańskiej (Ic) oraz Marty Oleksiak (Id). Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie oraz zdolności wokalne przed licznie zgromadzoną publicznością. Miały również do wykonania kilka zadań, które zaliczyli celująco. W nagrodę zostali obdarowani specjalnymi odznakami od prowadzących  uroczystość – Emilii Jarosińskiej, Angeliki Przybyszewskiej oraz Gustawa Klyszcza z klasy V b. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu uroczystej przysięgi pani dyrektor Krystyna Affek oraz pani wicedyrektor Barbara Pszczoła dokonały symbolicznego pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- wypowiadały słowa, dotykając ołówkiem- jak czarodziejską różdżką ramion najmłodszych uczniów.

Następnie wychowawczynie wręczyły swoim podopiecznym legitymacje szkolne oraz pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. W ten sposób 93 uczniów rozpoczęło pierwszy etap edukacji szkolnej.

                                                                                                   Katarzyna Humięcka

Wyjazd do teatru

Dnia 7 października 2014r. uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami wyjechali do Legionowa, by w Sali Widowiskowej Ratusza Miejskiego obejrzeć spektakl teatralny pt. „Piotruś Pan i piraci”.

Aktorzy z Zespołu Katolickiego Teatru Edukacji  zaprosili młodych widzów do niezwykłej krainy marzeń i snu pełnej humoru sytuacyjnego i słownego.

Dodatkowo bogata aranżacja środków scenicznych: charakteryzacja, ciekawe rekwizyty, zaskakujące rozwiązania oprawy świetlnej i muzycznej spowodowały , że dzieci z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyły w akcjach dziejących się na scenie. Było radośnie i  rytmicznie . Spektakl bardzo się podobał. Widzowie podziękowali aktorom gromkimi brawami.

Bezpieczeństwo w szkole

         W dniach 24 i 25 września 2014 r. odbyły się spotkania na forum z uczniami, na których pani pedagog oraz pani dyrektor przypomniały uczniom zasady "Szkoły bez przemocy" oraz inne ważne sprawy związane z bezpiecznym funkcjonowaniem  w szkole m.in.;

- korzystanie z telefonów komórkowych,

- przebywanie na przerwach,

- sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych,

- odpowiedzialność prawna nieletnich.

Przekaz słowny poparty był prezentacją multimedialną oraz ciekawymi przykładami z życia szkoły dostosowanymi do wieku odbiorców. Uczniowie byli zainteresowani tematyką i w skupieniu przyjęli przekazane treści.

Wyjazd integracyjny klas IV

Jak co roku uczniowie klas czwartych wraz z wychowawcami i pedagogiem szkolnym wyjechali na jeden dzień zajęć integracyjnych do Ośrodka ,,Caritas’’ w Popowie.

Nadrzędnym celem wyjazdu było:

-  pogłębienie  integracji zespołu klasowego,

- bliższe  poznanie uczniów przez wychowawcę i pedagoga szkolnego

- diagnoza relacji międzyuczniowskich

Podczas dwugodzinnych warsztatów ukazano uczniom znaczenie wzajemnego zaufania i akceptacji,  zasady właściwego komunikowania się oraz sposoby na radzenie sobie z konfliktem. Założone cele zostały zrealizowane poprzez spisanie kontraktu klasowego, autoprezentacje uczniów, ćwiczenia  aktywnego słuchania oraz zabawy z chustą animacyjną. Po warsztatach w sali miło było wspólnie spożywać kiełbaski upieczone na ognisku i bawić się na świeżym powietrzu. Czyste powietrze, piękna woń popowskiego lasu oraz wzajemna akceptacja rówieśników sprawiły, że dobry nastrój nie opuszczał nikogo.